Τα φροντιστήρια atc προετοιμάζουν υποψηφίους για τις κατατακτήριες στα παρακάτω Παιδαγωγικά τμήματα με σημαντικό αριθμό επιτυχιών κάθε χρόνο.  Τα ονόματα των υποψηφίων είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

Η εμπειρία και μεθοδολογία μας, η ποιότητα των καθηγητών αλλά και τα ολιγομελή τμήματα που δημιουργούνται (μόνο 2 ανά έτος) είναι βασικά στοιχεία που κάθε σπουδαστής μας μπορεί να εκμεταλλευτεί για να επιτύχει.