Το φροντιστήριό μας έχει μεγάλη εμπειρία στις κατατακτήριες εξετάσεις από το 1998 με σημαντικό αριθμό επιτυχιών.

 

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του   εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς  και  των  κατόχων πτυχίων  ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων.

Εξεταζόμενα μαθήματα 

α. Μαθηματικά

β. Νεοελληνική Γλώσσα και Παιδική Λογοτεχνία

γ. Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής

Εξεταζόμενη ύλη

Α. Μαθηματικά

- Στοιχεία Ευκλείδειας Γεωμετρίας:

από το σχολικό εγχειρίδιο του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) Ευκλείδεια Γεωμετρία Α' και Β' Γενικού Λυκείου, έκδοση Η' (ISBN 978 960 7341 19 8) τα κεφάλαια 2-11.

- Στοιχεία Άλγεβρας:

(i) από το σχολικό εγχειρίδιο του Ο.Ε.Δ.Β.  Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α' τάξης Γενικού Λυκείου έκδοση 2011 τα κεφάλαια 1-7.

(ii) από το σχολικό εγχειρίδιο του Ο.Ε.Δ.Β. Άλγεβρα Β' Ενιαίου Λυκείου έκδοση 2010 τα κεφάλαια 1-4

- Στοιχεία Ανάλυσης:

από το σχολικό εγχειρίδιο του Ο.Ε.Δ.Β. Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής Γ' ενιαίου Λυκείου έκδοση Ζ' (ISBN 960 06 1471 7, σχολικό εγχειρίδιο για το έτος 2011-12) το κεφάλαιο 1.

- Στοιχεία Στατιστικής:

από το σχολικό εγχειρίδιο του Ο.Ε.Δ.Β. Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής Γ' ενιαίου Λυκείου έκδοση Ζ' (ISBN 960 06 1471 7, σχολικό εγχειρίδιο για το έτος 2011-12) οι ενότητες 2.1, 2.2 και 2.3 του κεφαλαίου 2.

Β. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Α΄ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Περιγραφή της Νέας Ελληνικής γλώσσας: Ζητήματα φωνολογίας, μορφολογίας και σύνταξης. Ζητήματα χρήσης της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αλφάβητο και προφορά, το γραφικό σύστημα, το ουσιαστικό και η ονοματική φράση, αντωνυμίες και προσδιοριστές, το ρήμα και η ρηματική φράση, το επίρρημα και η επιρρηματική φράση, η πρόθεση και η προθετική φράση, σύνδεσμοι και μόρια, η πρόταση, παραγωγή και σύνθεση.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Holton David, Peter Mackridge & Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton. 2007. Βασική Γραμματική της σύγχρονης Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Πατάκη

Holton David, Peter Mackridge & Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton. 1999. Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Πατάκη.

Ιορδανίδου, Άννα (επιμ.). 2000. Οδηγός της Νεοελληνικής Γλώσσας. Τόμος Α΄ & Β΄. Αθήνα: Εκδ. Πατάκη.

Αναγνωστοπούλου Ι. & Λ. Μπουσούνη-Γκέσουρα. 2005. Το λέμε σωστά; Το γράφουμε σωστά; Αθήνα, Μεταίχμιο.

Β΄ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Θεωρητικό μέρος

Ορισμός και Ιστορία της Ευρωπαϊκής Παιδικής Λογοτεχνίας. Οι κλασικοί της Ευρωπαϊκής Παιδικής Λογοτεχνίας  (L. Caroll, D. D. Defoe). Παιδικό βιβλίο και αρχαιότητα. Οι μορφές λογοκρισίας στην Παιδική Λογοτεχνία. Σχέσεις λογοτεχνίας παιδιών και λογοτεχνίας ενηλίκων. Παιδική Λογοτεχνία και διακειμενικότητητα. Το λαϊκό παραμύθι και οι αναγνώσεις του. Η εικονογράφηση των βιβλίων της Παιδικής Λογοτεχνίας.

Κείμενα

Π. Δέλτα, Το παραμύθι χωρίς όνομα

Ζ. Σαρρ, Νινέτ

Α. Ζέη, Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου

Ευγ. Τριβιζάς, Η τελευταία μαύρη γάτα

Ε. Αλεξίου, Γ΄ Χριστιανικόν Παρθεναγωγείον

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Ασωνίτης, Π., Η εικονογράφηση στο βιβλίο της παιδικής λογοτεχνίας, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2001

Ζερβού Αλ., Λογοκρισία και αντιστάσεις στα κείμενα των παιδικών μας χρόνων, δ΄ έκδοση, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1999

Ζερβού Αλεξ., Στη χώρα των θαυμάτων, ε΄ έκδοση, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2004,

Ζερβού Αλεξ., «Ελληνική αρχαιότητα, μύθος και κλασικό παιδικό βιβλίο», ηλεκτρονικό περιοδικό keimena.ece.uth.gr/ τεύχος 4

Ζερβού Αλεξ., «Eυγένιος ο παρωδός, της εποχής μας κληρωτός, ή οι περιπέτειες των λέξεων και των κειμένων», ηλεκτρονικό περιοδικό keimena.ece.uth.gr/ τεύχος 6
Νικολουδάκη-Σουρή Ελπ., «Η διδασκαλία του μυθιστορήματος: θεωρητικές προϋποθέσεις και ένα παράδειγμα ανάγνωσης (Έλλης Αλεξίου Γ΄ Χριστιανικόν Παρθεναγωγείον), περιοδικό Επιστήμες της Αγωγής, τεύχος 1-3, , έκδ. Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΠΤΔΕ. Ρέθυμνο 2000

Νικολουδάκη-Σουρή Ελπ., «Φίλιππου Μανδηλαρά, Ο Ολυμπιονίκης που έβλεπε τα ψάρια να περνούν: μια ιστορία της ελληνικής αρχαιότητας στην επικαιρότητα των Ολυμπιακών Αγώνων», keimena.ece.uth.gr/ τεύχος 4

Νικολουδάκη-Σουρή Ελπ., «Η ανάγνωση των παραμυθιών», στην ιστοσελίδα edc.uoc.gr (μαθήματα στο διαδίκτυο, Παιδική Λογοτεχνία)

 

Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Πεδίο έρευνας της Παιδαγωγικής Επιστήμης (ΠΕ). Κλάδοι της Π.Ε. Βασικές έννοιες: Αγωγή, εκπαίδευση, διδασκαλία, μάθηση κ.λπ. Επισκόπηση της Π.Ε και η σχέση της με τις άλλες επιστήμες. Οι δυνατότητες και τα όρια της αγωγής. Το παιδαγωγικό ζεύγος: Δάσκαλος-Μαθητής. Δάσκαλος: ιδεαλιστικές απόψεις και τυπολογίες, ρεαλιστικές  απόψεις και προβλήματα. Μαθητής: προβλήματα σχολικής ένταξης και προσαρμογής. Οι σχέσεις δασκάλου-μαθητή. Σύγχρονα προβλήματα και παιδαγωγική επιστήμη. Εναλλακτικά εκπαιδευτικά συστήματα.

 Eνδεικτική Βιβλιογραφία

 1. Κρίβας Σπ. Παιδαγωγική Επιστήμη: Βασική Θεματική Αθήνα, Εκδ. Gutenberg, 2007.
 2. Ματσαγγούρας Ηλ., (με συμμετοχή Γ. Χατζηδήμου), Εισαγωγή στις Επιστήμες της Παιδαγωγικής, Εναλλακτικές Προσεγγίσεις, Διδακτικές Προεκτάσεις, Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg,2009.
 3. Μετοχιανάκης Ηλ., Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Ηράκλειο, 1999
 4. Mialaret G., Επιστήμες της Εκπαίδευσης: η διαμόρφωση και η εξέλιξη ενός επιστημονικού πεδίου, μτφρ. Δ. Καρακατσάνη, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2008.
 5. Mialaret G., Περί Παιδαγωγικής και εκπαίδευσης (επιμ. Π. Καλογιαννάκη, Κ. Καρράς), Αθήνα, εκδόσεις Gutenberg, 2011.
 6. Πυργιωτάκης Ι. Ε., Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη, Ελληνικά Γράμματα, 1999.
 7. Ξωχέλλης Π., Θεμελιώδη προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Θεσσαλονίκη, Εκδ. Κυριακίδη, 1997.
 8. Χατζηδήμου Δ., Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Βασικές έννοιες και βασικά ερωτήματα της Παιδαγωγικής, Θεσσαλονίκη, Εκδ. Κυριακίδη, 1999.

 

Δικαιολογητικά 

α) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π  

Β) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Αιτήσεις

από 1-15 Νοεμβρίου ύστερα από ανακοίνωση από τη γραμματεία του τμήματος.

Χρόνος διεξαγωγής  εξετάσεων

από 1-20 Δεκεμβρίου θα εκδοθεί ανακοίνωση τουλάχιστον 10 μέρες πριν την διεξαγωγή της εξέτασης

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Παρέχουμε

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

 • μεθοδική προσέγγιση εξεταζόμενων θεματικών ενοτήτων
 • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
 • εργασίες/ασκήσεις
 • προσομοίωση εξετάσεων, τεστ
 • συστηματική προσέγγιση επίκαιρων θεμάτων
 • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.

Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες με πλούσια διδακτική εμπειρία

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να εγγυηθούμε προετοιμασία με αξιώσεις.

 

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ Β' 1329-2015

ΦΕΚ 3185/2013