Το φροντιστήριό μας έχει μεγάλη εμπειρία στις κατατακτήριες εξετάσεις από το 1998 με σημαντικό αριθμό επιτυχιών.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

κατατάξεις πτυχιούχων

Οι πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών, κατατάσσονται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα.

Εξεταζόμενα μαθήματα 

1. Θεωρίες της Αγωγής
2. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
3. Μαθηματικά 

διαβάστε την ύλη εδώ

Δικαιολογητικά - Αιτήσεις

1.Αίτηση ενδιαφερομένου 
2.Αντίγραφο Πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση των πτυχιούχων εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Υποβολή δικαιολογητικών

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από 1-15 Νοεμβρίου με ανακοίνωση από τη γραμματεία του τμήματος

Χρόνος διεξαγωγής εξετάσεων

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 1η έως 20 Δεκεμβρίου, το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Παρέχουμε

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

  • μεθοδική προσέγγιση εξεταζόμενων θεματικών ενοτήτων
  • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
  • εργασίες/ασκήσεις
  • προσομοίωση εξετάσεων, τεστ
  • συστηματική προσέγγιση επίκαιρων θεμάτων
  • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.

Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες με πλούσια διδακτική εμπειρία

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να εγγυηθούμε προετοιμασία με αξιώσεις.

 

ανακοίνωση κατατακτηρίων για το Παιδαγωγικό Ιωαννίνων 2021-2022

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ Β' 1329-2015

ΦΕΚ 3185/2013