Το φροντιστήριό μας έχει μεγάλη εμπειρία στις κατατακτήριες εξετάσεις από το 1998 με σημαντικό αριθμό επιτυχιών.

Για το Ακαδ. έτος 2022-2023

Οι πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών, κατατάσσονται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα.

Εξεταζόμενα μαθήματα 

1. Παιδαγωγική
2. Ψυχολογία
3. Κονωνιολογία της Επιστήμης

Εξεταστέα ύλη 2023-2024

Ύλη εξεταζόμενων μαθημάτων:

Παιδαγωγική

 • Οριοθέτηση της Παιδαγωγικής επιστήμης
 • Κριτική Παιδαγωγική
 • Πολυπολιτισμική, Αντιρατσιστική και Διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • Μέθοδοι και μορφές διδασκαλίας
 • Αξιολόγηση του μαθητή
 • Αναλυτικά προγράμματα

Ψυχολογία

 • Θεωρητικές προσεγγίσεις για την ερμηνεία και την κατανόηση της ανθρώπινης ανάπτυξης
 • Ψυχοκοινωνικά πλαίσια της ανάπτυξης (πχ, οικογένεια, ΜΜΕ, σχολείο)
 • Βασικές θεωρίες μάθησης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

 • Η θεωρία του λειτουργισμού για τη σχέση εκπαίδευσης και κοινωνίας
 • Η μαρξιστική αντίληψη της εκπαίδευσης
 • Οι βασικές ιδέες της Νέας Κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης
 • Η μικρο-ερμηνευτική προσέγγιση της εκπαίδευσης
 • Το σχολείο ως θεσμός κοινωνικοποίησης
 • Εκπαίδευση και οικονομία
 • Η κοινωνική θέση και ο ρόλος των εκπαιδευτικών
 • Εκπαίδευση και ιδεολογία
 • Το φαινόμενο της αντι-σχολικής κουλτούρας
 • Η θεωρία του πολιτισμικού κεφαλαίου
 • Γλώσσα και εκπαίδευση

 

Δικαιολογητικά - Αιτήσεις

1.Αίτηση ενδιαφερομένου 
2.Αντίγραφο Πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση των πτυχιούχων εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται  1-15 Νοεμβρίου μετά από ανακοίνωση του τμήματος.

Χρόνος διενέργειας εξετάσεων 

από 1η έως 20 Δεκεμβρίου, το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί από τη γραμματεία του τμήματος.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Παρέχουμε

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

 • μεθοδική προσέγγιση εξεταζόμενων θεματικών ενοτήτων
 • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
 • εργασίες/ασκήσεις
 • προσομοίωση εξετάσεων, τεστ
 • συστηματική προσέγγιση επίκαιρων θεμάτων
 • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.

Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες με μεγάλη διδακτική εμπειρία

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να εγγυηθούμε προετοιμασία με αξιώσεις.

 

Ανακοίνωση ύλης κατατακτηρίων Παιδαγωγικό Βόλου 2023-2024

Ανακοίνωση κατατακτηρίων για το Παιδαγωγικό Βόλου 2022-2023

Ανακοίνωση κατατακτηρίων για το Παιδαγωγικό Βόλου 2021-2022

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ Β' 1329-2015

ΦΕΚ 3185/2013