Το φροντιστήριό μας έχει μεγάλη εμπειρία στις κατατακτήριες εξετάσεις από το 1998 με σημαντικό αριθμό επιτυχιών.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι:

πτυχιούχοι ΑΕΙ (κατατάσσονται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών), 

πτυχιούχοι ΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών)

πτυχιούχοι Ανώτερων Σχολών υπερδιετούς κύκλου (κατατάσσονται στο Α΄εξάμηνο σπουδών)

πτυχιούχοι πρώην Παιδαγωγικών Ακαδημιών και Σχολών Νηπιαγωγών (κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών)   

Εξεταζόμενα μαθήματα  

Α. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Α) Ξωχέλλης, Π. (2015). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Θεμελιώδη προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης (8η έκδοση). Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη

Β) Πυργιωτάκης, Ι. (1999). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Αθήνα: ΕλληνικάΓράμματα ή Πυργιωτάκης, Ι. (2011). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Αθήνα: Πεδίο. *(όπως και άλλες εκδόσεις και χρονολογίες από το 1999)

Γ) Lightfoot, Cole, M. & Cole, S. (2014). Η ανάπτυξη των παιδιών. Αθήνα: Δαρδανός. Δ)Creswell,J. (2016). Η έρευνα στην εκπαίδευση: Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Εκδόσεις Ιων.

Β. Μαθηματικά

Θεματικές περιοχές

- Η έννοια του συνόλου για τον προσδιορισμό του αριθμού και των πράξεων

- Καρτεσιανό γινόμενο και γραφικές παραστάσεις

- Διμελείς σχέσεις, σχέση ισοδυναμίας και διάταξης, κλάσεις ισοδυναμίας

- Ταξινόμηση, επιλογή και διάταξη

- Συνάρτηση και είδη συναρτήσεων

- Πληθάριθμος συνόλου και φυσικοί αριθμοί

- Πράξεις στα σύνολα και ιδιότητες των πράξεων

- Δεκαδικό και άλλα συστήματα αρίθμησης

- Διαιρετότητα, κριτήρια διαιρετότητας, Ευκλείδεια διαίρεση

- Επίλυση προβλημάτων - Νοεροί υπολογισμοί και στρατηγικές

- Εκτίμηση και διάφορα είδη εκτίμησης

- Δυσκολίες στη μάθηση-διδασκαλία των ρητών αριθμών

- Διδασκαλία κλασμάτων και δεκαδικών αριθμών με κατανόηση

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Α) Λεμονίδης, Χ. (2000). Στοιχεία αριθμητικής και θεωρίας αριθμών για το δάσκαλο. Αθήνα. Πατάκης.

Β) Λεμονίδης, Χ. (2017). Στην τροχιά των ρητών. Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.

Γ. Νέα Ελληνική Ιστορία

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Α) R. Clogg (2012), Σύντομη Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας. Αθήνα: Καρδαμίτσα.

Β) Γ. Δερτιλής (2018), Ιστορία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1750-2015. Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης.

 

Δικαιολογητικά - Αιτήσεις

1 Αίτηση συμμετοχής

2 Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 1-15 Νοεμβρίου μετά από ανακοίνωση του τμήματος.

Χρόνος διεξαγωγής εξετάσεων

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 1-20 Δεκεμβρίου ύστερα από σχετική ανακοίνωση.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Παρέχουμε

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

  • μεθοδική προσέγγιση εξεταζόμενων θεματικών ενοτήτων
  • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
  • εργασίες/ασκήσεις
  • προσομοίωση εξετάσεων, τεστ
  • συστηματική προσέγγιση επίκαιρων θεμάτων
  • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.

Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες με πλούσια διδακτική εμπειρία

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να εγγυηθούμε προετοιμασία με αξιώσεις.

 

Ανακοίνωση Κατατακτηρίων Παιδαγωγικού Φλώρινας 2021-2022

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ Β' 1329-2015

ΦΕΚ 3185/2013