Το φροντιστήριό μας έχει μεγάλη εμπειρία στις κατατακτήριες εξετάσεις από το 1998 με σημαντικό αριθμό επιτυχιών.

Για το Ακαδ έτος 2022-2023

κατατάξεις πτυχιούχων

Οι πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών, κατατάσσονται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα.

Εξεταζόμενα μαθήματα

1. Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης
2. Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία
3. Νεοελληνική  Γλώσσα

Βιβλιογραφία

1. Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης 

Συγγράμματα

Bartlett, S. & Burton, D. (2019). Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης. Βασιλόπουλος, Σ. (Επιμ.). Αθήνα: Gutenberg, τα κεφάλαια: 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 και από το πέμπτο κεφάλαιο με τίτλο «Αναλυτικό Πρόγραμμα» τα υποκεφάλαια:

Εισαγωγή

Ο χαρακτήρας του αναλυτικού προγράμματος

Η δομή της γνώσης

Πλαίσια αναλυτικών προγραμμάτων

Κρίβα Σ. (2007). Παιδαγωγική Επιστήμη: Βασική Θεματική. Αθήνα: Gutenberg, οι σελίδες: 17-37, 54-61, 129-139,149-158, 169-183, 193-231.

 

2. Εισαγωγή  στην Κοινωνική Εργασία   

Συγγράμματα

Εισαγωγή στη θεωρία και την πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας Καλλινικάκη Θεανώ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ Σελ.: 296 Σχήμα: 17X24 ISBN: 978-960-499-009-2 3.

 

3. Νεοελληνική Γλώσσα 

Συγγράμματα

Γραμματική Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού http://ebooks.edu.gr/ebooks/d/8547/636/10-0138-02_Grammatiki_E-STDimotikou.pdf

 

Δικαιολογητικά - Αίτηση
1.Αίτηση ενδιαφερομένου 
2.Αντίγραφο Πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

Στην περίπτωση των πτυχιούχων εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από 1-15 Νοεμβρίου μετά από ανακοίνωση της γραμματείας

Διενέργεια εξετάσεων

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 1η έως 20 Δεκεμβρίου, το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη των αιτήσεων.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Παρέχουμε

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

  • μεθοδική προσέγγιση εξεταζόμενων θεματικών ενοτήτων
  • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
  • εργασίες/ασκήσεις
  • προσομοίωση εξετάσεων, τεστ
  • συστηματική προσέγγιση επίκαιρων θεμάτων
  • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.

Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες με μεγάλη διδακτική εμπειρία

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να εγγυηθούμε προετοιμασία με αξιώσεις.

 

ανακοίνωση κατατακτηρίων Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας 2021-2022

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ Β' 1329-2015

ΦΕΚ 3185/2013