Το φροντιστήριό μας έχει μεγάλη εμπειρία στις κατατακτήριες εξετάσεις από το 1998 με σημαντικό αριθμό επιτυχιών.

Για το Ακαδ. έτος 2022-2023

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του   εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς  και  των  κατόχων πτυχίων  ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων.

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης στα εξής 3 μαθήματα:

Εξεταζόμενα μαθήματα 

  • Παιδαγωγική
  • Ψυχολογία
  • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Η εξεταζόμενη  ύλη:

Παιδαγωγική

• Οριοθέτηση της Παιδαγωγικής επιστήμης

• Κριτική Παιδαγωγική

• Πολυπολιτισμική, Αντιρατσιστική και Διαπολιτισμική εκπαίδευση

• Μέθοδοι και μορφές διδασκαλίας

• Αξιολόγηση του μαθητή

• Αναλυτικά προγράμματα

Ψυχολογία

• Θεωρητικές προσεγγίσεις για την ερμηνεία και την κατανόηση της ανθρώπινης ανάπτυξης

• Ψυχοκοινωνικά πλαίσια της ανάπτυξης (πχ, οικογένεια, ΜΜΕ, σχολείο)

• Βασικές θεωρίες μάθησης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

• Η θεωρία του λειτουργισμού για τη σχέση εκπαίδευσης και κοινωνίας

• Η μαρξιστική αντίληψη της εκπαίδευσης

• Οι βασικές ιδέες της Νέας Κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης

• Η μικρο-ερμηνευτική προσέγγιση της εκπαίδευσης

• Το σχολείο ως θεσμός κοινωνικοποίησης

• Εκπαίδευση και οικονομία

• Η κοινωνική θέση και ο ρόλος των εκπαιδευτικών

• Εκπαίδευση και ιδεολογία

• Το φαινόμενο της αντι-σχολικής κουλτούρας

• Η θεωρία του πολιτισμικού κεφαλαίου

• Γλώσσα και εκπαίδευση

 

Δικαιολογητικά 

α) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. ι). Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π  ιι).Προκειμένου για αποφοίτους των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας, συνυποβάλλεται και το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμος τίτλος, συναφούς ειδικότητας με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. (άρθρο 43, Ν. 4763, Φ.Ε.Κ. 254/21-12-2020 τ. Α’)

Αιτήσεις

από 1-15 Νοεμβρίου μετά από ανακοίνωση του τμήματος.

Διεξαγωγή εξετάσεων

από 1-20 Δεκεμβρίου κατόπιν ανακοίνωσης τουλάχιστον 10 μέρες πριν την διεξαγωγή της εξέτασης

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Παρέχουμε

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

  • μεθοδική προσέγγιση εξεταζόμενων θεματικών ενοτήτων
  • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
  • εργασίες/ασκήσεις
  • προσομοίωση εξετάσεων, τεστ
  • συστηματική προσέγγιση επίκαιρων θεμάτων
  • προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.

Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες με μεγάλη διδακτική εμπειρία

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να εγγυηθούμε προετοιμασία με αξιώσεις.

 

Ανακοίνωση κατατακτηρίων για το Παιδαγωγικό ΑΠΘ 2021-2022

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ Β' 1329-2015

ΦΕΚ 3185/2013