Ποιοι είμαστε

Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ///atc δραστηριοποιoύνται από το 1995 και προσφέρουν ολοκληρωμένη υποστήριξη υψηλού επιπέδου.

Όλη η προσφορά μας κινείται σε ένα άκρως ανθρώπινο και φιλικό περιβάλλον, οι δε καθηγητές μας είναι πρόθυμοι να προσφέρουν ανά πάσα στιγμή διαρκή πληροφόρηση και υποστήριξη για την επίλυση προβλημάτων και αποριών.

Οι σπουδαστές μας κατανοώντας τη φιλοσοφία μας παραμένουν ειλικρινείς φίλοι του εκπαιδευτικού μας κέντρου και ένθερμοι υποστηρικτές του έργου μας.

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να μπορούμε με σιγουριά να εγγυηθούμε την επιτυχία σας.

Οι υποψήφιοί μας καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις πανελληνίως!

ΝΕΑ

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται στους 135.  Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις  16,17 και 18 Ιουλίου.

Εκδόθηκε η προκήρυξη 1Γ/2022 από το ΑΣΕΠ, για την πλήρωση 822 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ 

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις αρχίζουν στις 16 Μαρτίου  και λήγουν στις 4 Απριλίου 2022 και ώρα 14:…

© Copyright atc.edu.gr 2024. All Right Reserved.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ