Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC προσφέρουν ενίσχυση και υποστήριξη σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές και εργασίες για τα τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (AΣΟΕΕ)