Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια atc υποστηρίζουν φοιτητικά μαθήματα και παρέχουν υποστήριξη σε εργασίες.

Πρότυπο κέντρο υποστήριξης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Εξάμηνο: 1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι
Στατιστική Ι
Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι
Γενική Οικονομική Ιστορία

Μαθήματα Επιλογής
Εισαγωγή στους Η/Υ
Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις
Οικονομικό Δίκαιο
Εξάμηνο: 2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Εισαγωγή Στην Οικονομική Ανάλυση ΙΙ
Στατιστική ΙΙ
Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ
Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Μαθήματα Επιλογής
Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος
Εξάμηνο: 3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Μικροοικονομική Θεωρία Ι
Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής Εφαρμογές Η/Υ
Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Οικονομική Γεωγραφία
Μαθήματα Επιλογής
Αρχές Κοινωνιολογίας
Μαρξιστική Οικονομική Ι
Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙΙ
Εξάμηνο: 4ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Διεθνής Οικονομική
Εισαγωγή στην Οικονομετρία

Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής Μεθοδολογία Οικονομικής Επιστήμης
Μαθήματα Επιλογής
Επιχειρηματικότητα
Μαρξιστική Οικονομική ΙΙ
Εξάμηνο: 5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Βιομηχανική Οργάνωση
Οικονομετρία Ι
Ιστορία Οικονομικής Σκέψης
Δημόσια Οικονομική Ι
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής Οικονομική της Εργασίας
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Οικονομική της Εργασίας
Οικονομική των Επιχειρήσεων
Αγροτική Οικονομική
Αξιολόγηση Επενδύσεων
Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Αγροτική Οικονομική
Μαθήματα Επιλογής
Δίκαιο και Οικονομικά
Εξάμηνο: 6ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Χρήμα και Τραπεζική

Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης
Οικονομετρία ΙΙ
Δημόσια Οικονομική ΙΙ
Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής
Οικονομική Ανάπτυξη
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
Χρηματooικονομική των Επιχειρήσεων
Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής
Οικονομική Ανάπτυξη

Μαθήματα Επιλογής
Οικονομική Κοινωνιολογία
Εξάμηνο: 7ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
Θεωρία Παιγνίων και Αβεβαιότητας
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
Ανάλυση Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών
Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική
Χρηματοοικονομικά Θέματα
Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων
Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων
Εξάμηνο: 8o
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
Θέματα Δυναμικής Οικονομικής
Νομισματική Θεωρία και Πολιτική
Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης
Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική (Λογιστική ΙΙ)
Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων
Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Νομισματική Θεωρία και Πολιτική
Πολιτική Οικονομία της Ε.Ε
Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης
Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου
Περιφερειακή και Αστική Οικονομική

Μαθήματα Επιλογής
Διάρθρωση και Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας
Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παραπάνω, επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

 

 

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.