ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο: 1ο
Οικονομική  Επιχειρήσεων

Μικροοικονομική Ι

Ποσοτικές Μέθοδοι Ι (Γενικά Μαθηματικά για τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων)

Αστικό Δίκαιο Ι

Εξάμηνο: 2ο

Γενικές Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική

Στοιχεία Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστημάτων

Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ (Στατιστική για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων)

Εξάμηνο: 3ο

Εισαγωγή στη Χρηματ/κή Λογιστική (Λογιστική Ι)

Μάρκετινγκ Ι (Αρχές Μάρκετινγκ)

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχ/σεων Ι

Εμπορικό Δίκαιο Ι (Θεσμικά Θέματα Οργάνωσης των Επιχειρήσεων)

Πληροφοριακά Συστήματα

Εξάμηνο: 4ο

Προχωρημένη Χρηματ/κή Λογιστική (Λογιστική ΙI)

Εμπορικό Δίκαιο ΙΙ (Ρυθμίσεις  Εμπορικών και Οικονομικών Συναλλαγών)

Μάρκετινγκ ΙΙ (Συμπεριφορά Καταναλωτή)

Χρηματοδοτική Διοίκηση Ι (Χρηματοδοτική Διοίκηση)

Μικροοικονομική ΙΙ

Εξάμηνο: 5ο

Χρηματοδοτική Διοίκηση ΙΙ (Ειδικά Θέματα Χρηματοδοτικής Διοίκησης)

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων

Ρυθμιστικά Θέματα Εποπτείας και Λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς και Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Φορολογία  Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

Εξάμηνο: 6ο

Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική

Διοικητική Λογιστική

Διαχείριση Συγκρούσεων και Διαπραγματεύσεις

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαχείριση Επενδύσεων

Έρευνα Μάρκετινγκ

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων

 

Ηγεσία και Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων

Εξάμηνο: 7ο

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Θέματα Επιχειρησιακής Πολιτικής και Στρατηγικής

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Χρηματοδοτική Διοίκηση ΙΙΙ

Παίγνια Επιχειρηματικής Στρατηγικής (Games of Strategy)

Στρατηγικές Λήψης Αποφάσεων και Επίλυσης Προβλημάτων

Λογιστική Χρηματοδοτικών Εργαλείων

 
Για παρακολούθηση μαθημάτων που δεν υπάρχουν παραπάνω, επικοινωνήστε με τα φροντιστήρια atc

 

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.