ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1o Εξάμηνο

Πιθανότητες Ι

Μαθηματικός Λογισμός Ι

Γραμμική Άλγεβρα Ι

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με R

2o Εξάμηνο

Πιθανότητες ΙΙ

Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ

Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ

Εισαγωγή στις Πιθανότητες και Στατιστική με R

3o Εξάμηνο

Εκτιμητική και Έλεγχοι Υποθέσεων

Στοχαστικές Διαδικασίες I

Γραμμικά Μοντέλα (επαναληπτικό)

Εισαγωγή στη Μαθηματική Ανάλυση

Δημογραφική Στατιστική

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

Εισαγωγή στη Μηχανογραφημένη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

4o Εξάμηνο

Γραμμικά Μοντέλα

Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών

Εκτιμητική - Έλεγχοι Υποθέσεων (επαναληπτικό)

Δειγματοληψία

Μαθηματικές Μέθοδοι

Αναλογιστικά I

5o Εξάμηνο

Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα

Στατιστική κατά Bayes

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας

Θεωρητική Στατιστική

Εφαρμοσμένα Γραμμικά Μοντέλα

6o Εξάμηνο

Ανάλυση Δεδομένων

Προσομοίωση

Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση

Βιοστατιστική I

Θεωρία Πιθανοτήτων

7o Εξάμηνο

Οικονομετρία

Στατιστική Μάθηση

Βιοστατιστική ΙΙ

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα

Στοχαστικές Διαδικασίες ΙΙ

Αναλογιστικά ΙΙ

ΕΘΣΠ: Εισαγωγή στη Θεωρία Μέτρου με Αναφορές στις Πιθανότητες και τη Στατιστική

8o Εξάμηνο

Μη Παραμετρική Στατιστική

Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων

Προχωρημένες Μέθοδοι Δειγματοληψίας

Αριθμητικές Μέθοδοι στη Στατιστική

Στατιστικές Μέθοδοι για το Περιβάλλον και την Οικολογία

Ειδικά Θέματα Στατιστικής και Πιθανοτήτων: Θεωρία Αποφάσεων

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων του τμήματος που δεν υπάρχουν παραπάνω, επικοινωνήστε με τα φροντιστήρια atc

 

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.