ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Εξάμηνο: 1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μικροοικονομική Ι 
Μαθηματικά Ι 
Χρηματοοικονομική Λογιστική 
Οικονομικό Δίκαιο 
Εισαγωγή στην Πολιτική και τις Διεθνείς Σχέσεις
Εξάμηνο: 2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μακροοικονομική Ι 
Μαθηματικά ΙΙ 
Στατιστική 
Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης 
Εφαρμογές Πληροφορικής
Εξάμηνο: 3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μικροοικονομική ΙΙ 
Μακροοικονομική ΙΙ 
Οικονομετρία Ι 
Χρηματοδοτική (Αξιολόγηση Επενδύσεων)

Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Β: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία

Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
Εξάμηνο: 4ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Οικονομετρία ΙΙ 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο 
Διεθνής Οικονομική 
Μικροοικονομική ΙΙΙ 

Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Β: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία

Διεθνείς Οργανισμοί

Εξάμηνο 5ο

Υποχρεωτικά μαθήματα

Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε.

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

Μαθήματα Κατευθύνσεων

Θεωρία Παιγνίων και Εφαρμογές

Δημοσία Οικονομική

Τραπεζική (Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική)

Οικονομικά του Περιβάλλοντος

Εξάμηνο 6ο

Μακροοικονομική ΙΙΙ

Φορολογικές Πολιτικές

Μαθήματα Κατευθύνσεων

Οικονομετρικές Εφαρμογές

Οικονομική Ανάπτυξη

Συγκριτική Πολιτική

μαθήματα επιλογής

Θέματα Διεθνούς Οικονομίας

Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ

Εξάμηνο 7ο

μαθήματα κατευθύνσεων

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Ανάλυση Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών)

Διεθνής Νομισματική

Οικονομική της Εργασίας

Οικονομικά της Πολιτικής Ανταγωνισμού

Οικονομικά Κοινωνικών Πολιτικών Ε.Ε.

Εξωτερικές Σχέσεις Ε.Ε.

μαθήματα επιλογής

Μαθηματική Οικονομική

Εξάμηνο 8ο

μαθήματα κατευθύνσεων

Θέματα Διεθνούς Χρηματοδοτικής

Θεωρία και Πολιτική του Διεθνούς Εμπορίου

Πολιτική Οικονομία της Ε.Ε.

μαθήματα επιλογής

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

Περιφερειακή Ανάπτυξη και Διαρθρωτικές Πολιτικές της Ε.Ε

 

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παραπάνω, επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.