ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Λογιστική Ι

Μαθηματικά I

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαθηματικά II

Προγραμματισμός I

Λογιστική II

Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση (I)

Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία

Μαθήματα Επιλογής Σύγχρονα Θέματα και Τάσεις στη Διοίκηση και Τεχνολογία

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία

Βάσεις Δεδομένων

Προγραμματισμός IΙ

Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση (II)

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Μαθηματικός Προγραμματισμός

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνολογία

Ανάπτυξη και Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών Συστημάτων

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης στη Διοικητική Επιστήμη

Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων

6ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κατευθύνσεων

Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή

Τεχνολογία Λογισμικού στην Πράξη

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου

Ανάλυση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών και Συστημάτων

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην Ψηφιακή Εποχή

Διοίκηση Ποιότητας

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Μαθήματα Επιλογής

Ανάπτυξη Αξιόπιστου και Ασφαλούς Λογισμικού

Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων

7ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κατευθύνσεων

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων

Στοχαστική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση

Θέματα Στρατηγικής και Καινοτομίας

Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφοράς

Ανάπτυξη Διαδικτυακών και Νεφοϋπολογιστικών Εφαρμογών

Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων

Μαθήματα Επιλογής

Ειδικές Προσεγγίσεις της Ηγεσίας

Ανάλυση Επενδύσεων

Στρατηγικές Λήψης Αποφάσεων και Επίλυσης Προβλημάτων

Σχεδιαστική Σκέψη για την Καινοτομία

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Κινητών Εφαρμογών

8ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κατευθύνσεων

Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Μαθήματα Επιλογής

Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν πιο πάνω επικοινωνήστε με τα φροντιστήρια atc

 

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.