ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο: 1ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Ψυχολογία

Εξάμηνο: 2ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στην Επικοινωνία

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση ΙΙ

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Ποσοτικές Μέθοδοι Ι

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Εξάμηνο: 3ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διαφήμιση

Έρευνα Μάρκετινγκ

Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Λογιστική Ι

Ποσοτικές Μέθοδοι ΙI

Εξάμηνο: 4ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Πωλήσεων

Ηλεκτρονική Επικοινωνία

Λογιστική ΙΙ

Χρηματοδοτική Διοίκηση Ι (Χρηματοδοτική Διοίκηση)

Εξάμηνο: 5ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εταιρική Επικοινωνιακή Στρατηγική

Οικονομική των Επιχειρήσεων

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Χρηματοδοτική Διοίκηση ΙΙ (Ειδικά Θέματα Χρηματοδοτικής Διοίκησης)

Εξάμηνο: 6ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Δίκτυα Διανομής και Logistics

Επιχειρησιακή Στρατηγική & Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Πολιτική Προϊόντος

Τιμολογιακή Στρατηγική

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Εξάμηνο: 7ο

Μαθήματα Κατευθύνσεων

Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων

Θέματα Στρατηγικής και Καινοτομίας

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Ανθρώπινου Δυναμικού Διοίκηση Ποιότητας και Αλλαγών

Συμβουλευτική των Επιχειρήσεων

Επιχειρησιακή Αναλυτική Αναλυτική Διαδικτύου

Αναλυτική Μάρκετινγκ

Ψηφιακό Μάρκετινγκ Αναλυτική Διαδικτύου

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

Θέματα Στρατηγικής και Καινοτομίας

Διοίκηση Ποιότητας και Αλλαγών

Αναλυτική Διαδικτύου

Αναλυτική Μάρκετινγκ

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

Μαθήματα Επιλογής

Αρχές Κοινωνιολογίας

Βάσεις Δεδομένων

Βιομηχανικό Μάρκετινγκ

Δημόσια Οικονομική Ι

Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση Κινδύνων

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με R

Θέματα Επιχειρησιακής Πολιτικής και Στρατηγικής

Θεωρία Παιγνίων και Αβεβαιότητας

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Μάρκετινγκ Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων

Σχεδιασμός Δημιουργικού και Διαφημιστικών Μηνυμάτων

Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις

Εξάμηνο 8ο

Μαθήματα κατεύθυνσης

Διεθνές Μάρκετινγκ

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου

Μαθήματα Επιλογής

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Ανάλυση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών και Συστημάτων

Διεθνής Οικονομική

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Σχέσεων Πελατών

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Μάρκετινγκ Κοινωνικών Επιχειρήσεων και μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών

Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων

Προγραμματισμός Ι

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων

Τουριστικό Μάρκετινγκ

Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

 

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων του τμήματος που δεν υπάρχουν παραπάνω, επικοινωνήστε με τα φροντιστήρια atc

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.