ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ


Εξάμηνο: 1ο

Αρχές χρηματοοικονομικής λογιστικής

Στατιστική για επιχειρήσεις

Εφαρμογές πληροφορικής

Μαθηματικός λογισμός σε επιχειρησιακά και επικοινωνιακά προβλήματα

_______

Εξάμηνο: 2ο

Αρχές διοίκησης επιχειρήσεων

Εμπορικό και εταιρικό δίκαιο

Εφαρμογές στατιστικών μεθόδων σε επιχειρησιακά προβλήματα

Μικροοικονομία Ι

Χρηματοοικονομική διοίκηση

_______

Εξάμηνο: 3ο

Χρηματοοικονομική λογιστική Ι

Μαθηματικά χρηματοπιστωτικής ανάλυσης

Μακροοικονομική

Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων

_______

Εξάμηνο: 4ο

Λογιστική κόστους

Χρηματοοικονομική λογιστική ΙΙ

Αγορές χρήματος και κεφαλαίου

Διοίκηση ανθρώπινων πόρων

Προχωρημένη χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων

_______

Εξάμηνο: 5ο

μαθήματα κατευθύνσεων

Λογιστική των επιχειρηματικών συνενώσεων

Χρηματοοικονομική λογιστική ΙΙ και ΙΙΙ

Προγραμματισμός ΙΙ

Εισαγωγή στο marketing

Ανάλυση και διαχείριση χαρτοφυλακίου

Τραπεζική χρηματοοικονομική

Συμπεριφορική χρηματοοικονομική

Διοίκηση έργων και προγραμμάτων

_______

Εξάμηνο: 6ο

μαθήματα κατευθύνσεων Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικής

Διοικητική λογιστική

Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα μέσω διαδικτύου

Εισαγωγή στην οικονομετρία

Ανάλυση χρηματοοικονομικών παραγώγων

Μάρκετινγκ χρηματοοικονομικών και τραπεζικών υπηρεσιών

Εργατικό δίκαιο

Λογιστική επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

Τίτλοι σταθερού εισοδήματος

Μικροοικονομική θεωρία ΙΙ

_______

Εξάμηνο: 7ο

μαθήματα κατευθύνσεων Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικής

Φορολογία

Διεθνή Λογιστικά πρότυπα

Ελεγκτική

Επιχειρησιακή πολιτική και στρατηγική

Λογιστική δημοσίου τομέα

Χρηματοοικονομικά της ναυτιλίας

Διεθνής χρηματοοικονομική

Υπολογιστική χρηματοοικονομική

Εναλλακτικές επενδύσεις

Μαθηματικά για οικονομολόγους ΙΙΙ

_______

Εξάμηνο: 8o

μαθήματα κατευθύνσεων Λογιστικής ή  Χρηματοοικονομικής

Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων

Φορολογική λογιστική

Συστήματα ελέγχου και διοίκησης

Προχωρημένη υπολογιστική χρηματοοικονομική

Ευρωπαικό δίκαιο

Διαχείριση κινδύνων

Χρηματοοικονομικά ακίνητης περιουσίας

Προχωρημένη οικονομετρία

Ειδικά θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου

 

Για παρακολούθηση μαθημάτων που δεν υπάρχουν παραπάνω, επικοινωνήστε

με τα φροντιστήρια atc

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.