ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

Διακριτά Μαθηματικά

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

Μαθηματικά ΙΙ

Προγραμματισμός Υπολογιστών με Java

Λογιστική

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Πιθανότητες

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

Δομές Δεδομένων

Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών με C++

Υπολογιστικά Μαθηματικά

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

Αλγόριθμοι

Αυτόματα και Πολυπλοκότητα

Βάσεις Δεδομένων

Λειτουργικά Συστήματα

5ο Εξάμηνο

Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων

Δίκτυα Επικοινωνιών Αξιολόγηση Επενδύσεων με Εφαρμογές στην Πληροφορική (Υποχρεωτικό Κύκλου 5)

Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων (Υποχρεωτικό Κύκλου 1)

Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Προσομοίωση (Υποχρεωτικό Κύκλου 6,Επιλογή Κύκλων 1,5)

Στατιστική στην Πληροφορική (Υποχρεωτικό Κύκλου 6 Επιλογή Κύκλων 2,4,5)

Τεχνητή Νοημοσύνη (Υποχρεωτικό Κύκλου 4 Επιλογή Κύκλων 1,3)

Εξάμηνο: 6ο

Κατανεμημένα Συστήματα

Τεχνολογία Λογισμικού

Δίκτυα Υπολογιστών (Υποχρεωτικό Κύκλου 2)

Εννοιολογική Μοντελοποίηση Συστημάτων (Υποχρεωτικό Κύκλου 3 Επιλογή Κύκλου 4)

Επιχειρησιακή Έρευνα (Υποχρεωτικό Κύκλου 5 Επιλογή Κύκλων 1,6)

Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση (Υποχρεωτικό Κύκλου 6 Επιλογή Κύκλου 1,4)

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Υποχρεωτικό Κύκλου 4 Επιλογή Κύκλων 2,3)

Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα (Υποχρεωτικό Κύκλου 1 Επιλογή Κύκλου 6)

Εξάμηνο: 7ο

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (Υποχρεωτικό Κύκλου 3 Επιλογή Κύκλων 2,4)

Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας (Υποχρεωτικό Κύκλου 5)

Μεταγλωττιστές (Υποχρεωτικό Κύκλου 2 Επιλογή Κύκλου 1)

Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Υποχρεωτικό Κύκλου 4 Επιλογή Κύκλου 3

Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες (Επιλογή Κύκλου 2)

Γραφικά Υπολογιστών (Επιλογή Κύκλων 1,2,6)

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση (Επιλογή Κύκλων 1,2,5)

Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών (Επιλογή Κύκλων 1,6)

Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων & τον Παγκόσμιο Ιστό (Επιλογή Κύκλων 3,4)

Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή (Επιλογή Κύκλων 2,3,4)

Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις (Επιλογή Κύκλων 5,6)

Τεχνολογία Πολυμέσων (Επιλογή Κύκλων 2,4)

Τεχνολογίες και Προγραμματισμός Εφαρμογών στον Ιστό (Επιλογή Κύκλων 2,3,4)

Δημιουργία και χρήση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού στις σύγχρονες μεθοδολογίες εκπαίδευσης (Ελεύθερη Επιλογή)

Εξάμηνο: 8o

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (Υποχρεωτικό Κύκλου 2)

Επαλήθευση, Επικύρωση και Συντήρηση Λογισμικού Υποχρεωτικό Κύκλου 3 Επιλογή Κύκλου 4)

Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφοριακών Συστημάτων (Επιλογή Κύκλων 3,4)

Ανάλυση Επίδοσης Συστημάτων και Δικτύων Επιλογή Κύκλων 2,6

Ασφάλεια Δικτύων (Επιλογή Κύκλων 2,3)

Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική (Επιλογή Κύκλου 3)

Μηχανική Μάθηση (Επιλογή Κύκλων 4,5)

Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων (Επιλογή Κύκλων 1,5,6)

Θεωρία Πληροφορίας (Επιλογή Κύκλων 1,2,6)

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (Επιλογή Κύκλων 3,5)

Μαθηματικός Προγραμματισμός (Επιλογή Κύκλων 1,5,6)

Στοιχεία Δικαίου της Πληροφορίας (Επιλογή Κύκλων 3,4)

Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Επιλογή Κύκλου 5)

__________________________________________________________

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων του τμήματος που δεν υπάρχουν παραπάνω, επικοινωνήστε με τα φροντιστήρια atc

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.