Στο Πανεπιστημιακό φροντιστήριο atc είμαστε περήφανοι για τo σημαντικό ποσοστό επιτυχίας των σπουδαστών μας, που κάθε χρόνο εισάγονται στα τμήματα Ψυχολογίας των ακόλουθων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων:

Η εμπειρία και μεθοδολογία μας, η ποιότητα των καθηγητών αλλά και τα ολιγομελή τμήματα που δημιουργούνται (μόνο 2 ανά έτος) είναι βασικά στοιχεία που κάθε σπουδαστής μας μπορεί να εκμεταλλευτεί για να επιτύχει. 


Τα ονόματα των επιτυχόντων είναι στη διάθεση των υποψηφίων.