Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Τμήματος Ψυχολογίας και την έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αρ. 1113/1-07-21) αναστέλλεται η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022