Το φροντιστήριό μας έχει μεγάλη εμπειρία στις κατατακτήριες εξετάσεις από το 1998.

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΜΑΣ

Είμαστε το μοναδικό φροντιστήριο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες κάθε χρόνο σε σχέση πάντα με τα ολιγομελή και λίγα τμήματα που δημιουργούνται (μόνο 2 ανά έτος) από επιλογή μας.  Τα ονόματα των επιτυχόντων είναι στη διάθεση των υποψηφίων. θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες.

Για το Ακαδ. έτος 2021-2022

Οι επιτυχίες μας είναι 7 άτομα

στην 7η, 11η, 16η θέση και άλλα 4 άτομα

Για το Ακαδ. έτος 2020-2021

οι επιτυχίες μας είναι 7 άτομα δηλαδή το 75% των μαθητών μας

στην 4η, 5η, 16η και 18η θέση, και άλλοι 3 επιτυχόντες.

Για το Ακαδ. έτος 2019-2020

Οι επιτυχίες μας είναι 6 άτομα

Για το Ακαδ. έτος 2018-2019

το 70% των μαθητών μας (δηλαδή 6 άτομα) πέτυχαν στις εξετάσεις

Για το Ακαδ. έτος 2017-2018

Οι 6 στους 18 επιτυχόντες ήταν μαθητές μας

Για το Ακαδ. έτος 2016-2017

οι 7 από τους 18 επιτυχόντες ήταν μαθητές μας

Για το Ακαδ. έτος 2015-2016

Οι 8 από τους 17 επιτυχόντες ήταν μαθητές μας

Για το Ακαδ. έτος 2014-2015
Οι 8 από τους 18 επιτυχόντες ήταν μαθητές μας

Για το Ακαδ. έτος 2013-2014

Οι 9 από τους 15 ήταν μαθητές μας

Για το Ακαδ. έτος 2012-2013

Η 1 από τις 3 επιτυχούσες της κατηγορίας ΑΕΙ ήταν μαθήτρια του φροντιστηρίου μας

Οι 2 από τους 6 επιτυχόντες της κατηγορίας ΤΕΙ ήταν επίσης μαθητές μας

 

Γενικά για τις εξετάσεις

Το ποσοστό κατάταξης

Είναι  το  12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους. Δηλαδή 20 άτομα

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι 

 • Πτυχιούχοι  ΑΕΙ, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
 • Πτυχιούχοι ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών  αρμοδιότητας  Υπουργείου Παιδείας


Κατάταξη σε εξάμηνο, απαλλαγή μαθημάτων

Οι επιτυχόντες μετά από εξετάσεις στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών.  Οι υποψήφιες/οι θα πρέπει να επιτύχουν το ελάχιστο 30 μονάδες σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα αλλά να έχουν όμως 10 μονάδες σε κάθε μάθημα.  Η βαθμολογία είναι από 1-20.

Οι επιτυχόντες απαλλάσσονται από τα 3 μαθήματα που εξετάστηκαν στις κατατακτήριες ή ακόμα και σε άλλα αν το τμήμα αποφασίσει ότι έχουν καλυφθεί επαρκώς από το πρώτο πτυχίο.

Ο χρόνος διενέργειας των κατατακτηρίων εξετάσεων

είναι το διάστημα μεταξύ 1-20 Δεκεμβρίου  τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τις εξετάσεις και θα εξειδικευτεί με ξεχωριστή ανακοίνωση από το τμήμα. 

Αιτήσεις και δικαιολογητικά
Αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην  διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr , από 1 έως 15 Νοεμβρίου ύστερα από ανακοίνωση του τμήματος

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν ως εξής: 
•    Αίτηση της ενδιαφερόμενης/του ενδιαφερόμενου 
•    Απλό αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.
•    Απλό αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
•   Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα για τις κατατακτήριες ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 είναι τα ακόλουθα: 

 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία
 • Ιστορία της Ψυχολογίας
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία

Η ύλη των μαθημάτων

1.  Εισαγωγή στην Ψυχολογία

Εισαγωγή στην επιστήμη της Ψυχολογίας. Ερευνητικές μέθοδοι της Ψυχολογίας και δεοντολογία. Εισαγωγή στους κύριους τομείς της Ψυχολογίας. Βιολογικές βάσεις της Ψυχολογίας. Νευροεπιστήμη και συμπεριφορά. Ψυχολογική Ανάπτυξη: Γνωστική, Συναισθηματική και Κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου. Αισθητηριακές διεργασίες και αντίληψη. Συνείδηση. Μνήμη. Μάθηση και εξάρτηση. Κίνητρα. Γλώσσα και Σκέψη. Νοημοσύνη. Συγκίνηση. Προσωπικότητα. Κοινωνική επιρροή. Κοινωνική νόηση. Κοινωνική Ψυχολογία. Στρες, υγεία και αντιμετώπιση. Ψυχολογικές διαταραχές και αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών. 

2.  Ιστορία της Ψυχολογίας 

Η ιστορία της ψυχολογικής σκέψης από τις αρχές της στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό μέχρι τις σύγχρονες θεωρητικές προοπτικές του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα και τις πρόσφατες εξελίξεις και σύγχρονα ζητήματα. Πρώτες επιστημονικές γνώσεις περί ψυχής: προαγωγή της ψυχολογικής γνώσης στον Αρχαίο κόσμο και γέννηση της Ψυχολογίας στην αρχαία Ελλάδα. Διαμόρφωση των φιλοσοφικών θεμελίων της Ψυχολογίας (Descartes, Spinoza, Locke, κ.α.).  Δαρβινισμός. Διαμόρφωση των βασικών μοντέλων ψυχολογικής έρευνας στα τέλη του 19ου αιώνα (ενδοσκόπηση του Wundt, ψυχομετρικό μοντέλο έρευνας του Galton, κλινική έρευνα). Παραδοσιακές σχολές της Ψυχολογίας: δομισμός, λειτουργισμός, συμπεριφορισμός, ψυχανάλυση, μορφολογική Ψυχολογία, ανθρωπιστική Ψυχολογία, γνωστική Ψυχολογία. Βασικές τάσεις και κατευθύνσεις ανάπτυξης της Ψυχολογίας κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Πρόσφατες εξελίξεις στην Ψυχολογία και το μέλλον της Ψυχολογίας.

3.  Συμβουλευτική Ψυχολογία

Ορισμοί, ιστορία,  είδη συμβουλευτικής ψυχολογίας, συμβουλευτική σχέση,  συμβουλευτική διαδικασία, προσωπικά γνωρίσματα του συμβουλευτικού ψυχολόγου, ηθικές αρχές και  δεοντολογία στην πρακτική της συμβουλευτικής ψυχολογίας.  Θεωρία και πρακτική αναφορικά με τις  εξής προσεγγίσεις  στη Συμβουλευτική Ψυχολογία:  Ψυχοδυναμική,  Γνωσιακή Συμπεριφοριστική,  Προσωποκεντρική,  Υπαρξιακή, Πολυπολιτισμική.   Κοινωνική Δικαιοσύνη και Συμβουλευτική, Συμβουλευτική στο πλαίσιο της Μετανεωτερικότητας.  Ερευνητικές μέθοδοι στη Συμβουλευτική Ψυχολογία.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

      ΕΝΑΡΞΗ:  από τέλος Φεβρουαρίου 2023  

      Δευτέρα και Τετάρτη 19.00 - 22.00  

      

 

 

                                   

Παρέχουμε

Ολοκληρωμένα προγράμματα για τις κατ/ριες Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

 • μεθοδική προσέγγιση όλων των εξεταζόμενων θεματικών ενοτήτων
 • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
 • διαδραστικά μαθήματα μέσω συμμετοχής
 • προσομοίωση εξετάσεων, τεστ
 • συστηματική προσέγγιση sos θεμάτων
 • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.

Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες καθώς και μάχιμοι ψυχολόγοι του χώρου με πολυετή διδακτική εμπειρία, αγάπη για τη διδασκαλία, μεθοδικότητα, μεταδοτικότητα

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να εγγυηθούμε προετοιμασία αξιώσεων.

 

Προκήρυξη  2022-2023

Προοκήρυξη 2021-2022

 

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ Β' 1329-2015

ΦΕΚ 3185/2013

Διαβάστε τα σχετικά νέα

08/12/2021
Οι κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 18/12/2021, ως εξής: 11.00 – 12.30  Γνωστική Ψυχολογία I 12.30 – 14.00  Βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς…
15/04/2020
Εκδόθηκε η προκήρυξη  για τις κατατακτήριες Ψυχολογίας 2020-2021