Οι κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 18/12/2021, ως εξής:

11.00 – 12.30  Γνωστική Ψυχολογία I
12.30 – 14.00  Βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς
14.00 – 14.45  Διάλειμμα
15.00 – 16.30  Συμβουλευτική Ψυχολογία