Το φροντιστήριό μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στις κατατακτήριες Αγγλικής Φιλολογίας από το 2000.  Οι καθηγητές μας αποτελούν  εγγύηση για ολοκληρωμένη προετοιμασία με εξαιρετικά αποτελέσματα.

 

για το Ακ. έτος 2021-2022

στην 13η, 18η, 21η, 24η, 25η θέση και άλλη μία μαθήτριά μας

για το Ακ. έτος 2021-2022

στην 10η, 18η, 19η, 20η, 21η, 22η και 24η θέση

για όλα τα προηγούμενα έτη 5-6 επιτυχόντες ήταν μαθητές μας.

Είναι στη διάθεσή σας τα ονόματα των επιτυχόντων

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΑΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ  Ακ, έτος 2022-2023

Οι Κατατάξεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή ισότιμων προς αυτά, Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε., καθώς και πτυχιούχων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση γίνονται πλέον μόνο με γραπτές εξετάσεις σε τρία (3) μαθήματα τα οποία ορίζονται από το Τμήμα.

Η κατάταξη με κατατακτήριες θα γίνεται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών. Ωστόσο τα μαθήματα που θα αναγνωρίζονται στο Τμήμα θα είναι μόνο τα 3 εξεταζόμενα των Κατατακτηρίων, ενώ θα οφείλονται τα υπόλοιπα των δύο πρώτων εξαμήνων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

Ορίζεται από το τμήμα από 1 έως 15 Νοεμβρίου. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται τον Δεκέμβριο κάθε έτους.


Ειδικότερα, η Γραμματεία του ΤΑΓΦ θα δέχεται αιτήσεις στο προαναφερθέν διάστημα, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και ώρες 11.00-14.00.

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδότηση (μέσω της πλατφόρμας www.gov.gr), είτε μέσω courier και όχι ταχυδρομικά.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

α) αίτηση (το έντυπο δίδεται από τη Γραμματεία, αλλά μπορείτε να το βρείτε και στον ιστότοπο του Τμήματος (www.enl.uoa.gr) στο μενού «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» «Ηλεκτρονικά έντυπα»)

β) αντίγραφο πτυχίου (απλή φωτοτυπία) ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (για όσους δεν έχουν ορκιστεί).
Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΟΑΤΑΠ ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Οι υποψήφιοι/ες για το Ακ. έτος 2021-2022 θα εξεταστούν στα ακόλουθα τρία μαθήματα:
 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

A) ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Όλα τα κείμενα διατίθενται στο διαδίκτυο

1. Benjamin Franklin, “Information to Those Who Would Remove to America”

2. Washington Irving, “The Legend of Sleepy Hollow”

3. Nathaniel Hawthorne, “Young Goodman Brown”

4. Edgar Allan Poe, “The Tell-Tale Heart”

5. Herman Melville, “Bartleby the Scrivener”

6. Henry James, “Europe”

7. Kate Chopin, “The Storm”

8. Ernest Hemingway, “The Old Man and the Sea”

9. F. Scott Fitzgerald, "Babylon Revisited"

10. Zora Neale Hurston, “Sweat”

11. Shirley Jackson, “The Lottery”

12. Philip Roth, “The Conversion of  the Jews”

13. Jamaica Kincaid, “Girl”

14. Louise Erdrich, "Saint Marie"

15. Jonathan Franzen, “Agreeable”

 

Β) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ  Ι:

Κεφάλαια 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 από την τέταρτη ή την έκτη έκδοση του διδακτικού εγχειριδίου:

Yule, George. 2010. The Study of Language. 4th edition.
Cambridge: Cambridge University Press.

Yule, George. 2017. The Study of Language. 6th edition.
Cambridge: Cambridge University Press.

2 Animals and human language
3 The sounds of language
4 The sound patterns of language
5 Word formation
6 Morphology
7 Grammar
8 Syntax
13 First language acquisition


ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αν χρησιμοποιείτε την τρίτη έκδοση του ίδιου βιβλίου (Yule, George. 2006. The Study of Language. 3rd edition. Cambridge: Cambridge University Press), η ύλη καλύπτεται από τα Κεφάλαια 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14.
 

Γ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

(1) Jordan, R. R. (1999) Academic Writing Course. London: Longman. Units: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

(2) Ifantidou, E. (2011) Genres and Pragmatic Understanding. Athens: Patakis.
Chapter 5, pp. 61–66, 70–71, pp. 82–85, 88–89, 99–101, 104, 110, 113–114 (see pp. 50–56, 106–107), pp. 37–39, e.g. (5, 5a); pp. 99–100, p.110, pp. 132–140, p. 155, Activity 7; pp.180–181, self-study 26; pp. 155–156; pp. 156–164, self-study 19; Chapter 9.1.2, pp. 140–147; p. 46 e.g. 8; p.55, pp. 63–66; Chapters 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 9.1.2.

(3) Trzeciak, J. & Mackay, S. E. (1995) Study Skills for Academic Writing (English for Academic Study). New York: Prentice-Hall.

4) Hyland, K. (2004) Disciplinary Discourses: Social Interactions in Academic Writing. Ann Arbor: The University of Michigan Press. Chapter 4.

5) Swales, J. (1990) Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge: Cambridge University Press. Chapter 7 (7.1 – 7.7) and Section 8.1.

6) Swales, J. M. and Feak, C. B. (1994) Academic Writing for Graduate Students. Ann Arbor: The University of Michigan Press. Units 4, 5, 7 and the brief discussion on Abstracts in Unit 8.ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΥΛΗΣ 2022-2023

 

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ Β' 1329-2015

ΦΕΚ 3185/2013

Παρέχουμε

Εστιασμένα και ολοκληρωμένα προγράμματα για την Αγγλική Φιλολογία ΕΚΠΑ που εξασφαλίζουν  άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

  • μεθοδική προσέγγιση εξεταζόμενων θεματικών ενοτήτων
  • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις 
  • εργασίες
  • προσομοίωση εξετάσεων, τεστ
  • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.

Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, διαθέτουν μεγάλη διδακτική εμπειρία 

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να εγγυηθούμε προετοιμασία αξιώσεων.

Διαβάστε τα σχετικά νέα

23/02/2022
Σημαντική επιτυχία του φροντιστηρίου μας και για το Ακ. έτος 2021-2022 διαβάστε τα αποτελέσματα εδώ  
08/12/2021
Αγγλική Πεζογραφία,  Δευτέρα 13/12/21, ώρα 19.00-21.00 αίθουσα AULA, 2ος όροφος Αμερικανική Πεζογραφία,  Τρίτη 14/12/21, ώρα 18.30-20.30 αίθουσα AULA, 2ος όροφος Μετάφραση -Πρακτικές Εφαρμογές…