Το φροντιστήριό μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στις κατατακτήριες Αγγλικής Φιλολογίας από το 2000.  Οι καθηγητές μας αποτελούν  εγγύηση για ολοκληρωμένη προετοιμασία με εξαιρετικά αποτελέσματα.

 

για το Ακ. έτος 2022-2023

7 οι επιτυχόντες του φροντιστηρίου atc

στην 4η, 14η, 25η, 18η, μεταξύ της 5ης-7ης θέσης είχαμε 2 επιτυχόντες, μεταξύ της 19ης-21ης θέσης 1 επιτυχούσα και

από 22η-24η θέση 1 μαθήτριά μας

για το Ακ. έτος 2021-2022

στην 13η, 18η, 21η, 24η, 25η θέση και άλλη μία μαθήτριά μας

για το Ακ. έτος 2021-2022

στην 10η, 18η, 19η, 20η, 21η, 22η και 24η θέση

για το Ακ.έτος 2020-2021

στην 3η, 8η, 11η, 12η, 14η,17η, 19η

για όλα τα προηγούμενα έτη 5-6 επιτυχόντες ήταν μαθητές μας.

Είναι στη διάθεσή σας τα ονόματα των επιτυχόντων

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΑΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ  Ακ, έτος 2023-2024

Οι Κατατάξεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή ισότιμων προς αυτά, Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε., καθώς και πτυχιούχων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση γίνονται πλέον μόνο με γραπτές εξετάσεις σε 3 μαθήματα τα οποία ορίζονται από το Τμήμα.

Η κατάταξη με κατατακτήριες θα γίνεται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών. Ωστόσο τα μαθήματα που θα αναγνωρίζονται στο Τμήμα θα είναι μόνο τα 3 εξεταζόμενα των Κατατακτηρίων, ενώ θα οφείλονται τα υπόλοιπα των δύο πρώτων εξαμήνων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

Ορίζεται από το τμήμα από 1 έως 15 Νοεμβρίου. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται τον Δεκέμβριο κάθε έτους.


Αιτήσεις

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδότηση (μέσω της πλατφόρμας www.gov.gr), είτε μέσω courier και όχι ταχυδρομικά.

Η Γραμματεία του ΤΑΓΦ θα δέχεται αιτήσεις στο προαναφερθέν διάστημα ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ https://eprotocol.uoa.gr/ ή με φυσική παρουσία κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00-14.00. Οι αιτήσεις σε αυτή την περίπτωση θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδότηση (μέσω της πλατφόρμας https://www.gov.gr), είτε μέσω courier και όχι ταχυδρομικά.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

α) αίτηση (το έντυπο δίδεται από τη Γραμματεία, αλλά μπορείτε να το βρείτε και στον ιστότοπο του Τμήματος (www.enl.uoa.gr) στο μενού «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» «Ηλεκτρονικά έντυπα»)

β) αντίγραφο πτυχίου (απλή φωτοτυπία) ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (για όσους δεν έχουν ορκιστεί).
Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΟΑΤΑΠ ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Οι υποψήφιοι/ες για το Ακ. έτος 2021-2022 θα εξεταστούν στα ακόλουθα τρία μαθήματα:

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

Α) ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ:

Daniel Defoe, from Roxana, “The Cons of Marriage” (Norton vol. 1)
Jonathan Swift, from Gulliver’s Travels, Part 1,2,3,4 (Norton vol. 1)
Διηγήματα (Short stories):
D.H. Lawrence, “Odour of Chrysanthemums” (Norton vol. 2)
James Joyce, “The Dead” και “Araby” (Norton vol. 2)
George Orwell, “Shooting an Elephant” (Norton vol. 2)
Katherine Mansfield, “The Garden Party” (Norton vol. 2)
Μυθιστόρημα (Novel):
Charles Dickens, “Great Expectations”
Τα κείμενα αυτά (εκτός του μυθιστορήματος) βρίσκονται στα ακόλουθα βιβλία:
1. The Norton of English Literature, Volume 1
2. The Norton of English Literature, Volume 2

Β) ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Όλα τα κείμενα διατίθενται στο διαδίκτυο

1. Benjamin Franklin, “Information to Those Who Would Remove to America”
2. Washington Irving, “The Legend of Sleepy Hollow”
3. Nathaniel Hawthorne, “Young Goodman Brown”
4. Edgar Allan Poe, “The Fall of the House of Usher”
5. Herman Melville, “Bartleby the Scrivener”
6. Henry James, “Europe”
7. Kate Chopin, “The Storm”
8. Ernest Hemingway, “The Old Man and the Sea”
9. F. Scott Fitzgerald, "Babylon Revisited"
10. Zora Neale Hurston, “Sweat”
11. Shirley Jackson, “The Lottery”
12. Jamaica Kincaid, “Girl”
13. Cynthia Ozick, “The Pagan Rabbi”
14. Louise Erdrich, "Saint Marie"
15. Daniel Alarcón, “The King Is Always Above the People”

16. Jonathan Franzen, “Agreeable”

 

Γ) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος είναι το παρακάτω βιβλίο, στη συγκεκριμένη έκδοση (η οποία είναι και η τελευταία έκδοση που υπάρχει στη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής, ΕΚΠΑ): Baker, M. (2018). In other words: a coursebook on translation. London New York: Routledge.

Γ) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος είναι το παρακάτω βιβλίο, στη συγκεκριμένη έκδοση (η οποία είναι και η τελευταία έκδοση που υπάρχει στη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής, ΕΚΠΑ): Baker, M. (2018). In other words: a coursebook on translation. London New York: Routledge.

 ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΥΛΗΣ 2022-2023

 

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ Β' 1329-2015

ΦΕΚ 3185/2013

 

 

       Ενάρξεις τμημάτων 

        από 19 Μαίου 2023

 

                                                        

 

 

Παρέχουμε

Εστιασμένα και ολοκληρωμένα προγράμματα για την Αγγλική Φιλολογία ΕΚΠΑ που εξασφαλίζουν  άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

  • μεθοδική προσέγγιση εξεταζόμενων θεματικών ενοτήτων
  • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις 
  • εργασίες
  • προσομοίωση εξετάσεων, τεστ
  • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.

Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, διαθέτουν μεγάλη διδακτική εμπειρία 

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να εγγυηθούμε προετοιμασία αξιώσεων.

Διαβάστε τα σχετικά νέα

23/02/2022
Σημαντική επιτυχία του φροντιστηρίου μας και για το Ακ. έτος 2021-2022 διαβάστε τα αποτελέσματα εδώ  
08/12/2021
Αγγλική Πεζογραφία,  Δευτέρα 13/12/21, ώρα 19.00-21.00 αίθουσα AULA, 2ος όροφος Αμερικανική Πεζογραφία,  Τρίτη 14/12/21, ώρα 18.30-20.30 αίθουσα AULA, 2ος όροφος Μετάφραση -Πρακτικές Εφαρμογές…