Αγγλική Πεζογραφία,  Δευτέρα 13/12/21, ώρα 19.00-21.00 αίθουσα AULA, 2ος όροφος

Αμερικανική Πεζογραφία,  Τρίτη 14/12/21, ώρα 18.30-20.30 αίθουσα AULA, 2ος όροφος

Μετάφραση -Πρακτικές Εφαρμογές Τετάρτη 15/12/21 ώρα 18.30-20.30 αίθουσα AULA, 2ος όροφος

Ο μέγιστος χρόνος εξέτασης ανά μάθημα είναι 2 ώρες