ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Μεθοδολογία των επιστημών του ανθρώπου Στατιστική

Βασικές έννοιες μαθηματικών

Εισαγωγή στις επιστήμες της αγωγής Ι, ΙΙ

Μάθηση και Γνωστική Ανάπτυξη υπό το πρίσμα της Εννοιολογικής Αλλαγής

Εισαγωγή στις Βιολογικές Επιστήμες

Ελληνική Ιστορία, 19ος αιώνας

Κριτικός γραμματισμός

Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία

Εισαγωγή στη γλωσσολογία

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Συμβουλευτική Ψυχολογία

Εισαγωγή στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης

Μεθοδολογία της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες ΙΙ

Ελληνική Ιστορία, 20ός αιώνας

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

Γραπτός λόγος, κοινωνία και νόηση

Ρεύματα Κοινωνικής Ψυχολογίας

 

 

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παραπάνω, επικοινωνήστε με τα φροντιστήρια atc

 

 

 

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.