Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC προσφέρουν ενίσχυση και υποστήριξη σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές και εργασίες για τα τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)