Διαβάστε το πρόγραμμα εξετάσεων

Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Καινοτομία Τετάρτη 15/12/21 18.30-20.30

Μαθηματικά Ι  Πέμπτη 16/12/21  18.30-20.30

Νεοελληνική Γλώσσα Παρασκευή 17/12/21   18.30-20.30