Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται στους 135.  Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις  16,17 και 18 Ιουλίου.