ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ   διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Bookmark and Share
 
 
Κυριακή, 01 Αυγούστου 2021


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος


ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΥΛΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2017 ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ   - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ


1. Στοιχεία Φυσικής –Χημείας
α.Μηχανική
• Θέση, Μετατόπιση, Διάστημα, Μέση και Στιγμιαία ταχύτητα, Επιτάχυνση.
• Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, Κίνηση με σταθερή επιτάχυνση, Ελεύθερη πτώση σωμάτων.
• Δύναμη, Μάζα και Βάρος, Δύναμη τριβής.
• Νόμοι Νεύτωνα (Πρώτος, Δεύτερος και Τρίτος νόμος του Νεύτωνα).
• Έργο, Κινητική και Δυναμική ενέργεια, Διατήρηση τηςενέργειας, Διατηρητικές δυνάμεις, Ισχύς.
• Ορμή, Διατήρηση της ορμής, Ελαστικές και Μη-Ελαστικές κρούσεις, Ώθηση.
• Γωνιακή ταχύτητα και επιτάχυνση, Κινητική ενέργεια στην περιστροφική κίνηση, Έργο και Ισχύς στην περιστροφική κίνηση, Ομαλή κυκλική κίνηση.
• Κίνηση στερεού σώματος (Μεταφορική και Περιστροφική), Ροπή δύναμης, Στροφορμή και Διατήρηση της στροφορμής, Ροπή αδράνειας και Θεώρημα παραλλήλων αξόνων (Stokes).
• Ισορροπία στερεού σώματος και Κέντρο μάζας.
•Ταλαντώσεις, Απλή αρμονική κίνηση, Ταλαντώσεις με απόσβεση, Εξαναγκασμένη ταλάντωση και Συντονισμός.
• Μηχανική ρευστών, Πυκνότητα, Πίεση, Άνωση, Ροή των ρευστών, η έννοια της Παροχής, Εξισώσεις Bernoulli, Πραγματικά ρευστά.
• Τάσεις και Παραμορφώσεις Εφελκυσμού, Ελαστικότητα και Πλαστικότητα.

β. Θερμοδυναμική
• Θερμοκρασία, Θερμότητα, Θερμική ισορροπία.
• Θερμόμετρα και θερμοκρασιακές κλίμακες.
• Θερμική διαστολή, Θερμοχωρητικότητα, Ειδική θερμότητα.
• Φάσεις της Ύλης, Μοριακές ιδιότητες της ύλης.
• Ιδανικά αέρια.
• Θερμοδυναμικές Διαδικασίες και Θερμικές Μηχανές.
• Εσωτερική ενέργεια και Εντροπία.
• 1ος και 2ος νόμος Θερμοδυναμικής.


γ.Ηλεκτρομαγνητισμός και Κύματα
• Ηλεκτρικό πεδίο, ηλεκτρικό δυναμικό και νόμος Coulomb, Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια.
• Αγωγοί και μονωτές.
• Ηλεκτρικό ρεύμα, Αντίσταση και Ειδική αντίσταση.
• Ενέργεια και Ισχύς σε ηλεκτρικά κυκλώματα.
• Ηλεκτρεγερτική δύναμη.
• Διηλεκτρικά και Πυκνωτές.
• Κανόνες Kirchhoff.
• Όργανα ηλεκτρικών μετρήσεων.
• Μαγνητισμός και Μαγνητικό πεδίο.
• Η έννοια των μηχανικών κυμάτων, Στάσιμα κύματα, Διακρότημα.
• Ήχος, Φαινόμενο Doppler.

δ. Χημικές Αντιδράσεις Ιόντα σε υδατικό διάλυμα
• Η ιοντική θεωρία των διαλυμάτων
• Μοριακές και ιοντικές εξισώσειςΤύποι χημικών αντιδράσεων
• Αντιδράσεις καταβύθισης
• Αντιδράσεις οξέων-βάσεων
• Αντιδράσεις οξείδωσης-αναγωγής
• Ισοστάθμιση απλών εξισώσεων οξείδωσης-αναγωγής Εργασίες με διαλύματα
• Γραμμομοριακή συγκέντρωση
• Αραίωση διαλυμάτωνΠοσοτική Ανάλυση
• Σταθμική ανάλυση
• Ογκομετρική Ανάλυση

ε. Η Αέρια Κατάσταση Νόμοι των αερίων
• Πίεση αερίων και μέτρηση αυτής
• Εμπειρικοί νόμοι των αερίων
• Ο νόμος των ιδανικών αερίων
• Μείγματα αερίων –Νόμος των μερικών πιέσεωνΚινητική – Μοριακή θεωρία
• Κινητική θεωρία ιδανικών αερίων
• Μοριακές ταχύτητες –Διάχυση και διαπίδυση
• Πραγματικά αέρια στ. ΘερμοχημείαΤι είναι θερμότητα αντίδρασης
• Ενέργεια και μονάδες ενέργειας
• Θερμότητα αντίδρασης
• Ενθαλπία και μεταβολή ενθαλπίας
• Θερμοχημικές εξισώσεις
• Εφαρμογή στοιχειομετρίας σε θερμότητες αντιδράσεων
• Μέτρηση θερμότητας μιας αντίδρασης Χρησιμοποίηση της θερμότητας από αντιδράσεις
• Νόμος του Hess
• Πρότυπες ενθαλπίες σχηματισμού
• Καύσιμα ζ. ΔιαλύματαΣχηματισμός διαλυμάτων
• Τύποι διαλυμάτων
• Διαλυτότητα και η διαδικασία διάλυσης
• Επίδραση θερμοκρασίας και πίεσης πάνω στη διαλυτότητα Αθροιστικές ιδιότητες
• Τρόποι έκφρασης τηςσυγκέντρωσης
• Τάση ατμών διαλύματος
• Ανύψωση σημείου ζέσεως και ταπείνωση σημείου πήξεως
• Ώσμωση
• Αθροιστικές ιδιότητες ιοντικών διαλυμάτων

η. Ταχύτητες Αντίδρασης Ταχύτητες Αντίδρασης
• Ορισμός και ταχύτητα αντίδρασης
• Εξάρτηση ταχύτητας από τη συγκέντρωση
• Μεταβολή συγκέντρωσης με το χρόνο
• Θερμοκρασία και ταχύτητα αντίδρασης
• Εξίσωση Arrhenius Μηχανισμοί αντιδράσεων
• Στοιχειώδεις αντιδράσεις
• Ο νόμος ταχύτητας
• Κατάλυσηθ. Χημική ΙσορροπίαΠεριγραφή χημικής ισορροπίας
• Χημική ισορροπία (δυναμική ισορροπία)
• Σταθερά ισορροπίας
• Ετερογενής ισορροπίαΧρήση σταθεράς ισορροπίας
• Ποιοτική ερμηνεία της σταθεράς ισορροπίας
• Πρόβλεψη της κατεύθυνσης μιας αντίδρασης
• Υπολογισμός συγκεντρώσεων ισορροπίας Μεταβολή συνθηκών αντίδρασης –Αρχή του Le Chatelier
• Απομάκρυνση προϊόντων ή προσθήκη αντιδρώντων
• Μεταβολή πίεσης και θερμοκρασίας
• Επίδραση καταλύτη ι. Οξέα και ΒάσειςΘεωρίες οξέων και βάσεων
• Οξέα και βάσεις κατά ArrheniusΙσχύς οξέων και βάσεων
• Σχετική ισχύς οξέων και βάσεων
• Μοριακή δομή και ισχύς οξέων Αυτοϊοντισμός του νερού και pH
• Αυτοϊοντισμός του νερού
• Διαλύματα ισχυρών οξέων και βάσεων
• Το Ph ενός διαλύματοςια. Ισορροπία Οξέων –Βάσεων Διαλύματα ασθενών οξέων ή βάσεων
• Ισορροπίες ιοντισμού οξέων
• Πολυπρωτικά οξέα
• Ισορροπίες ιοντισμού βάσεων
• Οξεοβασικές ιδιότητες διαλυμάτων αλάτων Διαλύματα ασθενούς οξέος ή βάσης παρουσία άλλης διαλυμένης ουσίας
• Επίδραση κοινού ιόντος
• Ρυθμιστικά διαλύματα
• Καμπύλες ογκομέτρησης οξέος-βάσης ιβ. Θερμοδυναμική και Ισορροπία Αυθόρμητες Διεργασίες και Εντροπία
Η έννοια της ελεύθερης ενέργειας
• Η ελεύθερη ενέργεια και αυθόρμητες αντιδράσεις Ελεύθερη ενέργεια και σταθερές ισορροπίας
• Σχέση της ΔG° με τη σταθερά ισορροπίας
• Μεταβολή ελεύθερης ενέργειας με τη θερμοκρασία


2. Δημόσιο Δίκαιο

α.Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα
• Τριτενέργεια
• Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας
• Ειδικές κυριαρχικές σχέσεις

β.Συνταγματικό δίκαιο
• Έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων
• Αναπομπή
• Δημοψήφισμα
• Εκλογικός νόμος
• Αρμοδιότητες ΠτΔ
• Νομοθετική εξουσιοδότηση

γ.Γενικό Διοικητικό Δίκαιο
• Πηγές
• Κανονιστική πράξη
• Διοικητική πράξη
• Διοικητική σύμβαση
• Αστική ευθύνη του Δημοσίου
• Ανάκληση διοικητικών πράξεων
• Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα
• Δικαίωμα ακροάσεως

δ.Διοικητική Δικονομία
• Προσφυγή-αγωγή-ανακοπή
• Αίτηση ακυρώσεως
• Έφεση ουσίας
• Αναθεώρηση
• Τριτανακοπή
• Ανακοπή ερημοδικίας
• Αίτηση αναστολής
• Γενική διαδικασία
• Έφεση-Αναίρεση
• Προσωρινή δικαστική προστασία

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ
i. Σύνταγμα
ii. Εκλογικός Νόμος
iii. Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας
iv. Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας


3.Πολιτική Οικονομία
• Το κύριο οικονομικό πρόβλημα (το οικονομικό πρόβλημα, ανάγκες, οικονομικά αγαθά,παραγωγική διαδικασία, συντελεστές παραγωγής, στενότητα παραγωγικών συντελεστών)
• Η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων (μέσα αύξησης των αγαθών, παραγωγικές δυνατότητες, μετατοπίσεις της καμπύλης των παραγωγικών δυνατοτήτων, εναλλακτικό κόστος, νόμος αυξανόμενου κόστους)
• Το οικονομικό κύκλωμα (καταμερισμός έργων, αγορά αγαθών και παραγωγικών συντελεστών, λειτουργίες οικονομικού συστήματος)
• Η ζήτηση αγαθών (νόμος ζήτησης, προσδιοριστικοί παράγοντες, είδη καμπυλών ζήτησης, μετατοπίσεις της καμπύλης ζήτησης, ελαστικότητες ζήτησης και διακρίσεις αγαθών, σχέση ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή και δαπάνης καταναλωτών)
• Ισορροπία του καταναλωτή (θεωρία οριακής χρησιμότητας, ανάλυση καμπυλών αδιαφορίας)
• Η προσφορά αγαθών (νόμος προσφοράς, προσδιοριστικοί παράγοντες, μετατοπίσεις της καμπύλης προσφοράς, ελαστικότητα προσφοράς)
• Ο προσδιορισμός της τιμής (τιμή και παραγωγή στις μορφές αγοράς: πλήρης ανταγωνισμός, μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο)
• Οι αμοιβές των συντελεστών της παραγωγής και η διανομή του εισοδήματος
• Μακροοικονομικά μεγέθη (ΑΕΠ, μέτρηση ΑΕΠ, ΚΕΠ, διαγραμματική απεικόνιση εθνικών λογαριασμών)
• Θεωρία καταναλώσεως και αποταμιεύσεως (διαγραμματική απεικόνιση της συναρτήσεως καταναλώσεως και αποταμιεύσεως)
• Θεωρία επενδύσεως (διάκριση επένδυσης-αποταμίευσης, προσδιοριστικοί παράγοντες επενδύσεως, οριακή αποδοτικότητα επενδύσεων, αρχή επιταχυντή)
• Έννοια, ορισμός, προσφορά χρήματος, τράπεζες
• Ζήτηση χρήματος και προσδιορισμός επιτοκίου
• Πληθωρισμός (ορισμός, αίτια, αποτελέσματα πληθωρισμού, μέτρα αντιπληθωριστικής πολιτικής)

ΓΕΝΙΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2017

Δημοσιεύτηκε Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή οκτώ (8) πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το έτος 2016-2017.

κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

Aιτήσεις

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από την Πέμπτη 16/02/2017 έως και την Τετάρτη 01/03/2017 σε εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00΄έως ώρα 18:00΄, στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Μάτσα 32, Κάτω Κηφισιά Αττικής.

Έντυπο Αίτησης

Οίκοθεν διόρθωση

 

ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΕΚ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Προσόντα εισαγωγής και κωλύματα κατάταξης υποψηφίων

1. Οι υποψήφιοι άνδρες και γυναίκες για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών, πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:

α. Να είναι Έλληνες πολίτες.

β. Να μην υπερβαίνουν το 33ο έτος της ηλικίας τους

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (πτυχίου ή διπλώματος) από τις αναφερόμενες Σχολές ή Τμήματα.

δ. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

ε. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας ή λόγους υγείας.

στ. Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.

ζ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή εξέτασης.

η. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

θ. Να μην έχουν καταδικασθεί για μια σειρά εγκλημάτων

ι. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

ια. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.

ιβ. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).

ιγ. Για όσους είχαν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για πειθαρχικούς λόγους ή να μην έχουν απολυθεί επειδή προσκόμισαν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν και πυροσβεστικοί υπάλληλοι ηλικίας μέχρι 33 ετών, που έχουν τα απαιτούμενα και για τους ιδιώτες λοιπά προσόντα και προϋποθέσεις.


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009