ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ   Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Bookmark and Share
 
 
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ

Το Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ είναι μια ειδική γραπτή δοκιμασία που εξετάζει γενικότερες και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες. Δικαίωμα συμμετοχής στην ειδική γραπτή δοκιμασία του Τεστ Δεξιοτήτων έχουν όσοι κατά την ημερομηνία έναρξης της εξέτασης κατέχουν τον απαιτούμενο βασικό τίτλο σπουδών (τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) βάσει του οποίου δικαιούνται να συμμετέχουν σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας (σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει). Η συμμετοχή στην ειδική γραπτή δοκιμασία (τεστ γενικών γνώσεων & δεξιοτήτων) είναι προαιρετική και δεν προαπαιτείται για τη συμμετοχή υποψηφίων σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας.

Για το Τεστ Δεξιοτήτων από το ΑΣΕΠ τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC προσφέρουν ολοκληρωμένη προετοιμασία. Έχοντας πολύ μεγάλη εμπειρία στους διαγωνισμούς δημοσίου με τους υψηλού επιπέδου καθηγητές τα φροντιστήρια ΑΣΕΠ ATC εγγυώνται υψηλά ποσοστά επιτυχίας στο Τεστ Γνώσεων και Δεξιοτήτων του ΑΣΕΠ.


ΓΕΝΙΚΑ

ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΕΠ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Tι είναι το Τεστ Δεξιοτήτων

Το Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ είναι μια ειδική γραπτή δοκιμασία που εξετάζει γενικότερες και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες. Αφορά την πλήρωση των θέσεων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) εκπαίδευσης από το ΑΣΕΠ με σειρά προτεραιότητας (δεν αφορά γραπτούς διαγωνισμούς). Τα μόρια των σωστών απαντήσεων –όσες και αν είναι αυτές- θα αθροίζονται στη βαθμολογία των αντικειμενικών κριτηρίων (βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών, απολυτήριο Λυκείου, προϋπηρεσία, ξένες γλώσσες κά.).

 • Δικαίωμα συμμετοχής στο Τεστ έχουν όσοι κατέχουν τον απαιτούμενο βασικό τίτλο  σπουδών (τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.2190/1994.
 • Οι ερωτήσεις του Τεστγίνονται με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών (multiple choice) και είναι κοινές για όλες τις κατηγορίες (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ).
 • Η επίδοση στην ειδική δοκιμασία του Τεστ Δεξιοτήτων βαθμολογείται με άριστα το 100. Η κάθε ερώτηση έχει συντελεστή 3.
 • Η βαθμολογία του Τεστ απο την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ισχύει για 3 χρόνια.  Εάν ο υποψήφιος θέλει να βελτιώσει την βαθμολογία του μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε έναν επόμενο διαγωνισμό.
 • Για να μπορέσουν οι υποψήφιοι να χρησιμοποιήσουν την βαθμολογία που έχουν συγκεντρώσει στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ με σειρά προτεραιότητας θα πρέπει προηγουμένως να το έχουν δηλώσει στην αίτηση που θα υποβάλλεται στις εν λόγω προκηρύξεις.
 • Για τους υποψήφιους που τυχόν θα συμμετάσχουν σε δύο ή περισσότερες εξετάσεις ισχύει ο βαθμός της τελευταίας εξέτασης.
 • Η διάρκεια του προηγούμενου Τεστ Γνώσεων και Δεξιοτήτων (Νοέμβριος 2008) ήταν 3,5 ώρες και το τεστ αποτελούνταν από 100 ισοδύναμες ερωτήσεις, με τη μορφή των πολλαπλών επιλογών.  Στην εξέταση εφαρμόστηκε αρνητική βαθμολόγηση (για κάθε εσφαλμένη απάντηση αφαιρείται το 1/4 του βαθμού της ερώτησης).

 

 
ΥΛΗ

Το Τεστ Δεξιοτήτων δεν εξετάζει συγκεκριμένη ύλη - μαθήματα αλλά μια γενική θεματολογία που εξετάζει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες.
Σε αυτή τη γενική θεματολογία εντάσσονται:


βασικές γνώσεις που έχουν σχέση:

 • με τη γεωγραφία του πλανήτη
 • τα φυσικά φαινόμενα και τους νόμους που τα διέπουν
 • με την ιστορία της ανθρωπότητας
 • τους θεσμούς, τα όργανα και το πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαικής Ένωσης
 • την οργάνωση και τη διοίκηση του κράτους
 • τον πολιτισμό (όπως εκφράζεται μέσα απο τις επιστήμες, τις τέχνες και τα γράμματα)
 • τα επίκαιρα θέματα
 • τα σημαντικότερα ζητήματα που προβληματίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο ως σκεπτόμενο ον και πολίτη της Ελλάδας και του κόσμου


Δεξιότητες όπως:

 • η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας
 • η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου
 • η αριθμητική αντίληψη και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με απλούς υπολογισμούς
 • η αναλυτική σκέψη και η κριτική ικανότητα
 • ο επαγωγικός και διαγραμματικός συλλογισμός
 • η ικανότητα κατηγοριοποίησης, ταξινόμησης και επεξεργασίας πληροφοριών
 • η ταχύτητα και η ακρίβεια αντίληψης, η παρατηρητικότητα, η αντίληψη του χώρου κλπ.


Το τέστ εξετάζει το βαθμό επάρκειας των υποψηφίων σε γνώσεις γενικής παιδείας και το βαθμό καλλιέργειας βασικών νοητικών  τους δεξιοτήτων και δεν αποσκοπεί στον έλεγχο εξειδικευμένων και λεπτομερών γνώσεων των παραπάνω γνωστικών πεδίων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΕΠ

Την επιμέλεια των θεμάτων του Τεστ έχουν οι καθηγητές του φροντιστηρίου ATC.

ΔΕΙΓΜΑ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Τα θέματα της Ιστορίας απάντησε ο Dr I. Γρυντάκης

1. Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων θεσπίστηκε από
Α. Τον Βενιζέλο με την  Α΄ Αναθεωρητική
Β. Τον Βενιζέλο με την  Β΄ Αναθεωρητική
Γ. Τον Παπαναστασίου με βασιλικό διάταγμα
Δ. Τον Τσαλδάρη με προεδρικό διάταγμα

2. Τα Δωδεκάνησα κατέλαβαν
Α. Οι Άγγλοι το 1913
Β. Οι Γάλλοι το 1912
Γ. Οι Ιταλοί το 1912
Δ. Οι Γερμανοί το 1914

3. Η Ελλάδα κατά τον Α΄ Βαλκανικό πόλεμο υπέγραψε αμυντική συμμαχία με
Α. Τη Σερβία
Β. Τη Ρουμανία
Γ. Τη Βουλγαρία
Δ. Το Μαυροβούνιο

4. Ο νικητής της ναυμαχίας στη Σαλαμίνα Θεμιστοκλής  πέθανε
Α. Πολεμώντας γενναία στη μάχη των Πλαταιών.
Β. Καλλιεργώντας το φτωχικό του κτήμα στην Παιανία.
Γ. Εξόριστος στη Μαγνησία της Μ. Ασίας.
Δ. Πίνοντας κώνειο στο δεσμωτήριο της Αθήνας.

5. Στο Ματζικέρτ (1071 μ.Χ) συγκρούστηκαν
Α. Βυζαντινοί και Νορμανδοί
Β. Βυζαντινοί και Βούλγαροι
Γ. Βυζαντινοί και Σελτζούκοι
Δ. Βενετοί και Γενουάτες

6. Στη μάχη του Σκρα (Μάιος 1918) πολέμησαν οι Έλληνες τους
Α. Γερμανούς και Βουλγάρους
Β. Τούρκους και Βουλγάρους
Γ. Γερμανούς και Τούρκους
Δ. Γερμανούς

7. Οι Γερμανοί μόλις μπήκαν στην Αθήνα όρκισαν ελληνική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον
Α. Γεώργιο Τσολάκογλου
Β. Εμμανουήλ Τσουδερό
Γ. Ιωάννη Μεταξά
Δ. Αλέξανδρο Παπαναστασίου

8. Το καθεστώς των 30 τυράννων της Αθήνας κατέλυσαν εξόριστοι με αρχηγό τον
Α. Κόνωνα
Β. Θρασύβουλο
Γ. Αλκιβιάδη
Δ. Τιμόθεο

9. Ο Πελοπίδας σκοτώθηκε πολεμώντας εναντίον του
Α. Φιλίππου της Μακεδονίας
Β. Αλεξάνδρου των Φερών
Γ. Ευαγόρα της Κύπρου
Δ. Κλεόμβροτου της Σπάρτης

10. Το σχολείο που φοίτησε ο Μ. Αλέξανδρος βρισκόταν στην
Α. Πέλλα
Β. Βεργίνα
Γ. Μιέζα
Δ. Αιγές

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1Β, 2Γ, 3Α, 4Γ, 5Γ, 6Α, 7Α, 8Β, 9Β, 10Γ


ΔΕΙΓΜΑ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται από την Ολομέλεια της Βουλής:
Α. Με μυστική ψηφοφορία
Β. Δια ανατάσεως των χειρών
Γ. Με ονομαστική ψηφοφορία
Δ. Δια βοής

2. Η Βουλή συγκαλείται για να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας:
Α. Όποτε το αποφασίσει ο Πρόεδρος της Βουλής
Β. Δυο τουλάχιστον μήνες πριν λήξει η θητεία του εν ενεργεία Προέδρου
Γ. ένα τουλάχιστον μήνα πριν λήξει η θητεία του εν ενεργεία Προέδρου
Δ. Μόλις λήξει η θητεία του εν ενεργεία Προέδρου

3. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που παραιτείται πριν την λήξη της θητείας του:
Α. Δεν μπορεί να είναι ξανά ποτέ  υποψήφιος
Β. Μπορεί να είναι οποτεδήποτε υποψήφιος
Γ. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος στην εκλογή που ακολουθεί εξαιτίας της παραίτησης του
Δ. Μπορεί να είναι υποψήφιος εφόσον το επιτρέψει η Βουλή με πλειοψηφία 3/5 του συνόλου των βουλευτών

4. Ο εκλεγόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναλαμβάνει την άσκηση των καθηκόντων του
Α. Την επομένη της εκλογής του
Β. Την επομένη της ημέρας που έληξε η θητεία του απερχόμενου προέδρου
Γ. Την ημέρα που έληξε η θητεία του απερχόμενου Προέδρου
Δ. Σε ημερομηνία που αποφασίζει η Βουλή

5. Αν ο εν ενεργεία Πρωθυπουργός πεθάνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Α. Διαλύει τη Βουλή και προκηρύσσει εκλογές
Β. Διορίζει Πρωθυπουργό το πρόσωπο που θα αποφασίσει η Βουλή
Γ. Συγκαλεί σε σύσκεψη τους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο και διερευνά ένα συμφωνούν στο διορισμό ως Πρωθυπουργού προσώπου κοινής αποδοχής
Δ. Διορίζει Πρωθυπουργό αυτόν που θα που προτείνει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος που ανήκει ο απερχόμενος Πρωθυπουργός

6. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί να απαλλάξει από τα καθήκοντα της την Κυβέρνηση
Α. Εάν δεν υπάρχει κυβερνητική σταθερότητα
Β. Εάν η Κυβέρνηση δεν λάβει ψήφο εμπιστοσύνης
Γ. Εάν γίνει δεκτή πρόταση μομφής από το κοινοβούλιο
Δ. Εάν η Κυβέρνηση παραιτηθεί

7. Οι δημόσιοι υπάλληλοι διορίζονται και παύονται :
Α. Από την Κυβέρνηση
Β. Από τον πολιτικό προϊστάμενο της υπηρεσίας τους
Γ. Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Δ. Από το Συμβούλιο της Επικρατείας

8. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Α. Ευθύνεται για κάθε πράξη που έχει ενεργήσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του
Β. Ευθύνεται για όσες πράξεις φέρουν την υπογραφή του
Γ. Ευθύνεται μόνο για έσχατη προδοσία και σκόπιμη παραβίαση του Συντάγματος
Δ. Δεν ευθύνεται για καμία απολύτως πράξη αφού άντ’ αυτού ευθύνεται ο αρμόδιος Υπουργός ο οποίος συνυπογράφει τις πράξεις του

9. Οι δικαστές είναι
Α. Μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι
Β. Μετακλητοί δημόσιοι λειτουργοί
Γ. Ισόβιοι δημόσιοι λειτουργοί
Δ. Μόνιμοι δημόσιοι λειτουργοί

10 Για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από μια διοικητική σύμβαση αρμόδιο δικαστήριο είναι:
A. Το Συμβούλιο της Επικρατείας
B. το Ελεγκτικό Συνέδριο
Γ. τα πολιτικά δικαστήρια
Δ. το τριμελές διοικητικό εφετείο


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
1Α, 2Γ, 3Γ, 4Β, 5Δ, 6Α, 7Γ, 8Γ, 9Γ, 10Γ


ΔΕΙΓΜΑ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
1.  Η γενική πληθυντικού του ουσιαστικού «αστυφύλακας» είναι:
Α.  αστύφυλακων
Β.  αστυφυλακών
Γ.  αστυφύλακων
Δ.  αστυφυλάκων

2.  Ποιοι απ΄ τους παρακάτω τύπους ισοσύλλαβων αρσενικών είναι ορθά σχηματισμένοι;
Α.  χρεοφειλέτων
Β.  (τον) ψήστη
Γ.  κατήφορου
Δ.  αντιπροσώπων

3.  Ποιοι από τους παρακάτω τύπους ανισοσύλλαβων αρσενικών είναι ορθά σχηματισμένοι;
Α.  αέραδων
Β.  ρηγάδων
Γ.  μπαξέδες
Δ.  μπαλωμάτηδες

4.  Ποιοι από τους παρακάτω τύπους θηλυκών είναι σωστά σχηματισμένοι;
Α.  πατριδών
Β.  φοιτητριών
Γ.  ορνιθών
Δ.  αμαζόνων

5.  Ποιοι από τους παρακάτω τύπους ισοσύλλαβων ουδετέρων είναι σωστά σχηματισμένοι;
Α.  (των) θηριών
Β.  (των) νοικοκυριών
Γ.  του δασακιού
Δ.  του θυμαριού


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1Δ, 2Β+Γ+Δ, 3Β+Γ, 4Β+Δ, 5Β+Δ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια atc οργανώνουν νέα τμήματα προετοιμασίας για το ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΤΜΗΜΑ  Ι ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ    19.00-22.00 ΕΝΑΡΞΗ 20/01/2010
ΤΜΗΜΑ  ΙΙ         
ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ  11.00-15.00 ΕΝΑΡΞΗ 30/01/2010

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΤΜΗΜΑ  Ι ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ    19.00-22.00 ΕΝΑΡΞΗ 10/02/2010
ΤΜΗΜΑ  ΙΙ         
ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ  11.00-15.00 ΕΝΑΡΞΗ 20/02/2010

 

 

 

 

Παρέχουμε

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

 • μεθοδική προσέγγιση και κατηγοριοποίηση των εξεταζόμενων θεμάτων και τρόπους επίλυσης στα πεδία που χρειάζονται.
 • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
 • πάνω απο 3.000 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
 • ικανοποιητικός αριθμός εργασιών με ανάπτυξη θέματος και προσεγγίσεις από τους καθηγητές
 • συστηματική προσέγγιση επίκαιρων θεμάτων
 • μοναδικά τεστ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Αντίστοιχα θέματα άλλων διαγωνισμών
 • τεστ προσομοίωσης
 • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.

Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικών τίτλων, με άριστη θεωρητική κατάρτιση, πολυετή διδακτική εμπειρία, πλούσιο συγγραφικό έργο και οι περισσότεροι απ΄ αυτούς κατέχουν την Πανεπιστημιακή ιδιότητα.

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΑΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ!

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να εγγυηθούμε την επιτυχία σας.

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει ειδική γραπτή δοκιμασία (test) επί των γενικότερων και πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων των υποψηφίων, για την κατάρτιση πίνακα βαθμολογίας με βάση τον οποίο θα μοριοδοτούνται όσοι από αυτούς συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας (άρθρο 18 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει) για την πλήρωση θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

Δικαίωμα συμμετοχής στην ειδική γραπτή δοκιμασία έχουν όσοι κατά την ημερομηνία έναρξης της εξέτασης κατέχουν τον απαιτούμενο βασικό τίτλο σπουδών (τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) βάσει του οποίου δικαιούνται να συμμετέχουν σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας (σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει).

Η συμμετοχή στην ειδική γραπτή δοκιμασία (τεστ γενικών γνώσεων & δεξιοτήτων) είναι προαιρετική και ΔΕΝ προαπαιτείται για τη συμμετοχή υποψηφίων σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 522/31.12.2007)

ΘΕΜΑΤΑ 2008

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2008

Στα παρακάτω αρχεία δίνονται τα θέματα και οι απαντήσεις του διαγωνισμού για το Τεστ Δεξιοτήτων που διενεργήθηκε το Νοέμβριο του 2008.

Θέματα στο τεστ δεξιοτήτων 2008

Απαντήσεις στο τεστ δεξιοτήτων 2008


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009