Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων ΑΕΙ, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Εξεταζόμενα μαθήματα:

• Ιατρική Φυσική

• Βιολογία Ι και ΙΙ - Γενετική

• Ιατρική Χημεία

Υποβολή Αιτήσεων:

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν από 1 έως 15 Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία

Δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (για όσους δεν έχουν ακόμη ορκισθεί). Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

• Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Χρόνος διενέργειας εξετάσεων:

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία της Σχολής τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

 

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ Β' 1329-2015

ΦΕΚ 3185/2013

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ για το ακαδ. έτος 2021 - 2022

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 
Α’ ∆ιδακτικό Σύγγραμμα: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ: ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ, 2η έκδοση, 2013

Κεφάλαιο 1: Στοιχεία σύγχρονης φυσικής 
Κεφάλαιο 2: Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας-ύλης 
Κεφάλαιο 3: Στοιχεία δοσιμετρίας 
Κεφάλαιο 4: Βιολογικά αποτελέσματα της έκθεσης σε ιοντίζουσα ακτινοβολία 
Κεφάλαιο 5: Στοιχεία ακτινοπροστασίας 
Κεφάλαιο 6: Ακτινογραφία - Το ακτινογραφικό μηχάνημα 
Κεφάλαιο 7: Ακτινοσκόπηση 
Κεφάλαιο 8: Μαστογραφία - Μαστογράφος 
Κεφάλαιο 11: Αξονική τομογραφία 
Κεφάλαιο 12: Πυρηνική ιατρική 
Κεφάλαιο 13: Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (ΡΕΤ) 
Κεφάλαιο 14: Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (ΑΜΣ) 
Κεφάλαιο 15: Υπέρηχοι
Kεφάλαιο 16: Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Lazer και εφαρμογές στην ιατρική πράξη
Κεφάλαιο. 17: Ιατρική Εικόνα 
Κεφάλαιο. 18: Θεραπευτικές εφαρμογές – Ακτινοθεραπεία 
Κεφάλαιο. 19: Μη ιοντίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ): Φυσικές αρχές - Βιολογικές επιδράσεις - κανονισμοί και όρια προστασίας

Συγγραφείς: Μέλη ∆ΕΠ Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, Εκδόσεις: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

Β΄ Διδακτικό Σύγγραμμα  ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Κεφάλαιο 3  Μύες και δυνάμεις
Κεφάλαιο 4 Φυσική του σκελετού
Κεφάλαιο 5 Πίεση στο σώμα
Κεφάλαιο 6 Ωσμωση και οι νεφροί
Κεφάλαιο 7 Φυσική των πνευμόνων και της αναπνοής
Κεφάλαιο 8 Φυσική του καρδιαγγειακού συστήματος
Κεφάλαιο 9 Ηλεκτρικά σήματα από το σώμα
Κεφάλαιο 10 Ήχος και ομιλία
Κεφάλαιο 11 Φυσική του ωτός και της ακοής
Κεφάλαιο 12 Φυσικοί των οφθαλμών και της όρασης
 
Συγγραφείς J.Cameron, J. Skofronick, R.Grant (Επιμέλεια-μετάφραση: ΔΕΠ Ε.Ι.Φ) Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΑΝΟΣ ΑΕ.

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι και II - Γενετική

Βιολογία Ι.
Σύγγραμμα: Alberts et al: Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας, 4η έκδοση, Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη,  Αθήνα 2018

Εξεταστέα Ύλη: Kεφάλαια: από 1-4, 11-18 και 20

Βιολογία ΙΙ. - ΓΕΝΕΤΙΚΗ
Σύγγραμμα: Alberts et al: Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας, 4η έκδοση, Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη,  Αθήνα 2018
Εξεταστέα Ύλη: Kεφάλαια:5-10  και το 19

Σύγγραμμα: Tompson & Tompson, Ιατρική Γενετική, 8η έκδοση, Εκδόσεις Πασχαλίδη Αθήνα, 2011
Εξεταστέα ύλη:  Κεφάλαια:  1-19
Εκτός εξεταστικής ύλης είναι οι ένθετες σελίδες με τίτλο "Περιγραφή Κλινικών Περιπτώσεων οι οποίες Καταδεικνύουν Αρχές της Γενετικής (σελ.  285-381 και το κεφάλαιο 20) του συγγράμματος Thompson & Thompson, Iατρική Γενετική, 8η έκδοση.

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

διαβάστε την ύλη

 

 

Παρέχουμε

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

  • μεθοδική προσέγγιση εξεταζόμενων θεματικών ενοτήτων
  • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
  • εργασίες
  • προσομοίωση εξετάσεων, τεστ
  • συστηματική προσέγγιση θεμάτων
  • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.

Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, διαθέτουν μεγάλη διδακτική εμπειρία

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να εγγυηθούμε προετοιμασία αξιώσεων.