Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων ΑΕΙ, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Εξεταζόμενα μαθήματα:

  • Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
  • Νεοελληνική Φιλολογία
  • Γλωσσολογία

 

Υποβολή Αιτήσεων 

Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται από τη Γραμματεία και διατίθεται και στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.phil.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/katataktiries.html)

Δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (για όσους δεν έχουν ακόμη ορκισθεί). Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

• Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 

Χρόνος διενέργειας των εξετάσεων

Οι κατατακτήριες θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα  θα ανακοινωθεί τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

 

ΦΕΚ Β' 1329-2015

ΦΕΚ Β' 3185-2013

Νόμος 4485/2017

 

 

Παρέχουμε

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

  • μεθοδική προσέγγιση εξεταζόμενων θεματικών ενοτήτων
  • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
  • εργασίες
  • προσομοίωση εξετάσεων, τεστ
  • συστηματική προσέγγιση θεμάτων
  • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.

Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, διαθέτουν μεγάλη διδακτική εμπειρία

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να εγγυηθούμε προετοιμασία αξιώσεων.