ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Ελληνική Φιλολογία
Πολιτική Οικονομία
Κοινωνιολογία
Συνταγματικό Δίκαιο
Πολιτική Ιστορία
Αγγλικά
Ελληνική Γλώσσα για προπαιδευόμενους
Γεωπολιτική Μέσης Ανατολής
Δημόσια Οικονομία
Γεωπολιτική
Νεώτερη Ελληνική Ιστορία
Ηγεσία - Διοικητική
Γαλλικά
Κοινωνική Ψυχολογία
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

Τομέας Φυσικών Επιστημών

Σύγχρονη Φυσική(Ατομική-Πυρηνική Φυσική)-Θεωρία,Ενεργειακή Τεχνολογία-Θεωρία
Εργαστήρια Γεν. Φυσικής
Γενική Φυσική-Εργαστήρια
Ενεργειακή Τεχνολογία-Θεωρία
Ανόργανη & Οργανική Χημική Τεχνολογία-Εργαστήρια
Χημεία Εργαστήρια

Τομέας Μαθηματικών και Επιστημών Μηχανικού

Ανώτερα Μαθηματικά
Μαθηματικά
Τεχνικό Σχέδιο
Γεωμετρία
Εργαστήρια Τεχνικής Μηχανικής
Πληροφορική
Μηχανική και Εργαστήρια
Ηλεκτρονικά και Εργαστήριο
Ηλεκτρολογία Θεωρία
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων
Τοπογραφία
Ηλεκτρονικά Θεωρία-Εργαστήρια
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

 

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παραπάνω, επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

 

 

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.