ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ Εξάμηνο

Εισαγωγή στη Μικροοικονομική Ι   
Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Ι     
Μαθηματικά Ι     
Στατιστική Ι    
Πληροφοριακά Συστήματα

Β΄ Εξάμηνο

Εισαγωγή στη Μικροοικονομική ΙΙ   
Εισαγωγή στη Μακροοικονομική ΙΙ      
Μαθηματικά ΙΙ     
Στατιστική ΙΙ     
Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων     

Γ΄ Εξάμηνο

Μικροοικονομική Ι     
Μακροοικονομική Ι     
Χρηματοοικονομική Ι     
Λογιστική Ι     
Αστικό Δίκαιο     
Οικονομική των Μεταφορών και της Ναυτιλίας     
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι

Δ΄ Εξάμηνο

Μικροοικονομική ΙΙ     
Μακροοικονομική ΙΙ    
Χρηματοοικονομική ΙΙ     
Λογιστική ΙΙ    
Επιχειρησιακή Έρευνα    
Εμπορικό Δίκαιο    
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ   
Οικονομικά των Τηλεπικοινωνιών και των Δικτύων

Ε΄ Εξάμηνο

Οικονομετρία Ι    
Δημόσια Οικονομική Ι    
Περιφερειακή Οικονομική      
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙΙ    
Οικονομικά της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων    
Μάρκετινγκ     
Διεθνής Χρηματοοικονομική     
Δίκαιο και Πολιτική Ανταγωνισμού    
Οικονομική Πολιτική     
Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΣΤ΄ Εξάμηνο

Οικονομετρία ΙΙ    
Δημόσια Οικονομική ΙΙ    
Οικονομική των Μεταφορών    
Οικονομική του Περιβάλλοντος     
Οικονομική της Εργασίας    
Ελεγκτική

Ζ΄ Εξάμηνο

Διεθνές Εμπόριο
Βιομηχανική Οικονομική Ι     
Οικονομική Μεγέθυνση
Θέματα Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας    
Αξιολόγηση Επενδύσεων     
Μαθηματική Οικονομική    
Ειδικά Θέματα στη Διεθνή Μακροοικονομική    
Ειδικά Θέματα Δημόσιας Οικονομικής    
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής    
Οικονομικά της Καινοτομίας

Η΄ Εξάμηνο

Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
Νομισματική Θεωρία     
Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής   
Διεθνείς Επιχειρήσεις και Επενδύσεις   
Δημοσιονομική Πολιτική   
Ειδικά Θέματα Νομισματικής Πολιτικής    
Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

___________________________________________________________

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παραπάνω, επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

 

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.