ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Εξάμηνο: 1ο

Ανατομική Ι    
Γενική και Ανόργανη Χημεία   
Κυτταρική Βιολογία   
Βιοφυσική    
Πληροφορική Βιοϊατρικών Επιστημών   
Μαθηματικά στις Βιοϊατρικές Επιστήμες

Εξάμηνο: 2ο

Ανατομική ΙΙ    
Βιοχημεία    
Οργανική Χημεία    
Φυσιολογία    
Βιοστατιστική    

Εξάμηνο: 3ο

Φαρμακολογία    
Μεθοδολογία της Έρευνας    
Γενική Μικροβιολογία

Εξάμηνο: 4ο

Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Μοριακή Βιολογία    
Ειδική Βιοχημεία    
Γενετική του Ανθρώπου    
Γενική Ιστολογία

Εξάμηνο: 5ο

Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας
Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργάνωση Εργαστηρίου   
Αρχές Μάρκετινγκ

Εξάμηνο: 6ο

Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας
Πυρηνική Ιατρική Ι

Εξάμηνο: 7ο

Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας
Πυρηνική Ιατρική ΙΙ

 

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παραπάνω, επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.