ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο: 1ο

Βοτανική (Συστηματική-Ανατομία Φυτών)    
Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία   
Ζωοτεχνία (νέο πρόγραμμα)    
Μαθηματικά Ι   
Πληροφορική 
Στατιστική

Εξάμηνο: 2ο
  
Γεωργία    
Δενδροκομία  
Διατροφή Αγροτικών Ζώων 
Ιστορία του Αγροτικού Κόσμου    
Μαθηματικά ΙΙ

Εξάμηνο: 3ο

Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομική   
Εφαρμοσμένη Οικονομική Στατιστική 
Λογιστική Ι    
Μακροοικονομική Θεωρία Ι  
Μικροοικονομική Θεωρία Ι

Εξάμηνο: 4ο
  
Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ  
Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ    
Ποσοτικές Μέθοδοι    
Προγραμματισμός Υπολογιστών & Εφαρμογές

Εξάμηνο: 5ο

Αξιολόγηση Γεωργικών Επενδύσεων 
Γεωργική Ζωολογία & Εντομολογία   
Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων   
Οικονομικά του Περιβάλλοντος  

Ειδικά Θέματα Στατιστικής    
Εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων   
Οικονομικά των Θεσμών    
Περιφερειακή Οικονομική και Ανάπτυξη    
Συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας

Εξάμηνο: 6ο

Αγροτική Πολιτική 
Λογιστική ΙΙ   
Οικονομικά της Αγροτικής Ανάπτυξης    
Πολιτική Οικονομία του Αγροδιατροφικού Τομέα    
Αστική Οικονομική και Χωροταξία   
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα    
Δημόσια Οικονομική    
Διδακτική / Γεωργική Εκπαίδευση   
Εδαφολογία-Λιπασματολογία    
Φυσιολογία Φυτών

Εξάμηνο: 7ο

Αρχές Βιομηχανιών Τροφίμων   
Γεωργικές Εφαρμογές    
Οικονομετρία   
Οργάνωση & Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Ι  
Αγροτουρισμός    
Ανάλυση της ζήτησης τροφίμων    
Γενική Αμπελουργία    
Διαδίκτυο και Εφαρμογές στη Γεωπονία    
Εισαγωγή στη διαχείρηση των υδατικών πόρων    
Συνεταιριστική Οικονομία

Εξάμηνο: 8o

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Υπηρεσίες    
Οργάνωση & Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ΙΙ   
Φυτοπαθολογία   
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία    
Λαχανοκομία   
Παράγωγα με εφαρμογές στην εφοδιαστική αλυσίδα 
Πειραματική Οικονομική    
Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης    
Χρηματοδότηση και Χρηματοοικονομική Ανάλυση Γεωργικών Επιχειρήσεων

___________________________________________________________

Εξάμηνο: 9o

Βιομηχανική Οργάνωση   
Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου   
Οικονομετρία ΙΙ   
Πολιτική Προστασίας Αγροτικού Περιβάλλοντος   
Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάλυσης    
Εναλλακτικές Καλλιέργειες   
Επιχειρηματικότητα    
Επιχειρησιακή έρευνα    
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ανοιχτά δεδομένα    
Λογιστική ΙΙΙ   
Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Ζωικών Εχθρών

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παραπάνω, επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

 

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.