ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Εξάμηνο: 1ο

Βιολογία Κυττάρου

Γενική και Ανόργανη Χημεία

Εισαγωγή στην Επιστήμη Τροφίμων και στη Διατροφή του Ανθρώπου

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Μαθηματικά Α

Στατιστική

Φυσική

Εξάμηνο: 2ο

Αναλυτική Χημεία

Γενική Μικροβιολογία

Γεωργία

Δενδροκομία

Λαχανοκομία

Οργανική Χημεία

Φυσικοχημεία

Εξάμηνο: 3ο

Βιοχημεία

Αρχές Μηχανικής Τροφίμων

Γενετική

Ενόργανη Χημική Ανάλυση

Ζωοτεχνία

Εισαγωγή στη Διατροφική Αξιολόγηση

Γενική Αμπελουργία 

Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Καρπών και Λαχανικών

Αρχές Ανατομίας και Φυσιολογίας του Ανθρώπου

Εξάμηνο: 4ο

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Επεξεργασίας Τροφίμων

Μοριακή Βιολογία

Βιοχημεία Τροφίμων

Διατροφή και Μεταβολισμός

Χημεία Τροφίμων

Ειδική Αμπελουργία

Μετασυλλεκτικές Ασθένειες Οπωροκηπευτικών

Γεωργικός Πειραματισμό

Εξάμηνο: 5ο

Σχεδιασμός και Μηχανολογικός Εξοπλισμός Βιομηχανιών Τροφίμων

Μέθοδοι Ανάλυσης Τροφίμων

Μικροβιολογία Τροφίμων

Γαλακτοκομία

Συντήρηση Τροφίμων

Οινολογία I

Ζωικοί Εχθροί Αποθηκευμένων Γεωργικών Προϊόντων, Τροφίμων και Αστικού Περιβάλλοντος

Γεωργική Φαρμακολογία

Επιδημιολογία της Διατροφής

Αρχές Διατροφικής Συμβουλευτικής   

Διατροφή Αγροτικών Ζώων

Εξάμηνο: 6ο

Υγιεινή Τροφίμων

Τοξικολογία Περιβάλλοντος και Τροφίμων

Ποσοτική Μικροβιολογία Τροφίμων

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με Χρήση Η/Υ

Διατροφή και Δημόσια Υγεία

Μεθοδολογία της Διατροφής    

Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων

Οινολογία II

Εφαρμογές Η/Υ στην Επεξεργασία των Τροφίμων

Μελισσοκομία - Σηροτροφία

Γεωργική Φαρμακολογία 

Εξάμηνο: 7ο

Τεχνολογία Γάλακτος I

Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής και Ζωικής Προέλευσης

Ποιοτικός και Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων

Διατροφική Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία   

Μεθοδολογία της Διατροφής

Λειτουργικά Τρόφιμα και Διατροφή

Διατροφή στα Στάδια της Ζωής

Ενζυμολογία Τροφίμων και Βιομηχανικές Ζυμώσεις

Διατροφή και Άθληση

Επεξεργασία Αποβλήτων Βιομηχανιών Τροφίμων 

Εξάμηνο: 8o

Τεχνολογία Γάλακτος II - Τυροκομία

Συσκευασία Τροφίμων

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων και Νομοθεσία Τροφίμων

Κλινική Διατροφή

Μικροβιολογία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Φυσικές Ιδιότητες Τροφίμων

Διδακτική/Γεωργική Εκπαίδευση

Φυσικά Προϊόντα: Χημεία και Βιοδραστικότητα

Διατροφική Αγωγή

___________________________________________________________

Eξάμηνο 9ο

Ανάπτυξη Επιστημονικών και Επαγγελματικών Δεξιοτήτων

Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων

Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων

Επεξεργασία Αποβλήτων Βιομηχανιών Τροφίμων

Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων

Φυσικοχημεία Τροφίμων

Τεχνολογία Αλκοολούχων Ποτών

Ειδικά Κεφάλαια Χημείας Τροφίμων

Ιστορία της Γεωπονικής Επιστήμης

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παραπάνω, επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

 

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.