ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο: 1ο

Ανόργανη Χημεία
Φυσική
Γενετική
Γεωργική Ζωολογία – Εντομολογία
Αρχές Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας
Αρχές Ζωικής Παραγωγής

Εξάμηνο: 2ο

Αρχές Οργανικής Χημείας
Βιομετρία
Μικροβιολογία
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Εισαγωγή στην Πληροφορική
Βοτανική

Εξάμηνο: 3ο

Ανατομία – Ιστολογία Ζώων
Υδροβιολογία – Πλαγκτολογία
Βελτίωση και Διαχείριση Βοσκοτόπων
Αρχές Γενετικής Βελτίωσης Ζώων
Εισαγωγή στη Βιοχημεία Ζωικών Οργανισμών

Μαθήματα Επιλογής
Ζωικοί Εχθροί Αποθηκευμένων Γεωργικών Προϊόντων & Τροφίμων

Εξάμηνο: 4ο

Φυσιολογία Θρέψεως Ζώων
Μελισσοκομία – Σηροτροφία
Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων
Γεωργία

Εξάμηνο: 5ο

Μέθοδοι Γενετικής Βελτίωσης Ζώων
Φυσιολογία Γαλακτοπαραγωγής και Αναπαραγωγής
Ασφάλεια και Ποιότητα Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης
Marketing Ζωικών Προϊόντων

Εξάμηνο: 6ο

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων
Φυσιολογία Ανάπτυξης Ζώων
Ιχθυολογία – Βενθολογία
Εκτροφή Μονογαστρικών Ζώων
Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας στη Ζωική Παραγωγή

Εξάμηνο: 7ο

Εκτροφή Μηρυκαστικών Ζώων
Τεχνολογία Γάλακτος και Κρέατος

Εξάμηνο: 8o

Διατροφή Μονογαστρικών Ζώων
Νοσήματα Αγροτικών Ζώων
Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων
Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών

__________________________________________________________

Εξάμηνο: 9o

Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων
Οικονομικά Ζωικής Παραγωγής
Ζωική Παραγωγή και Περιβάλλον

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παραπάνω, επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

 

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.