ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο: 1ο

Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι                                 
Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας      Μικροοικονομική Θεωρία             
Ζωοτεχνία    
Βοτανική (Συστηματική-Ανατομία Φυτών) 
Μαθηματικά Ι                                                                                             

Εξάμηνο: 2ο

Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ
Γεωργία
Μαθηματικά Ι
Μακροοικονομική Θεωρία
Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων

Εξάμηνο 3ο                                                                                                                                                                                           
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας  
Στατιστική  
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων   
Λαχανοκομία                                                                    
Στατιστική                                                                                                    
Γεωργική Λογιστική    
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων          

Εξάμηνο: 4ο

Δενδροκομία
Διοίκηση Ολικής Ποιότητα
Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομική
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Διοίκηση Αποθηκών και Διαχείριση Αποθεμάτων
Λογιστική Κόστους-Κοστολόγηση

Εξάμηνο: 5ο

Αγροτική  Επιχειρηματικότητα & Περιφερειακή Ανάπτυξη          Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική                         
Χρηματοοικονομική Διοίκηση 
Γεωργική Ζωολογία και Εντομολογία            
Επιχειρησιακή Έρευνα     
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)                   
Διαχείριση Προμηθειών                                                                               

Εξάμηνο: 6ο
 
Εξάμηνο: 7ο
 
Εξάμηνο: 8o
 

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παραπάνω, επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

 

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.