ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο: 1ο

Βιολογία Κυττάρου    
Φυσική    
Εισαγωγή στην Πληροφορική   
Μαθηματικά    
Στατιστική    .
Γενική & Ανόργανη Χημεία    
Εισαγωγή στη Γεωπονία

Εξάμηνο: 2ο

Βιοχημεία Βιομορίων   
Βιοχημεία - Φυσιολογία Φυτών    
Οργανική Χημεία    
Προγραμματισμός Υπολογιστών & Εφαρμογές    

Γενική Μικροβιολογία    

Μαθήματα Επιλογής 
Μέθοδοι Φυσικής στη Βιοτεχνολογία   
Βιοκλιματολογία    
Γεωργία   
Γεωργική Ζωολογία & Εντομολογία 

Εξάμηνο: 3ο

Βιοχημεία Μεταβολισμού   
Γενετική   
Μοριακή Βιολογία  
Ενόργανη Χημική Ανάλυση      

Μαθήματα Επιλογής 
Γενετική και Βιολογία Πολυετών Φυτών  
Γενική Αμπελουργία    
Ζωοτεχνία    
Οικολογία    .
Μικροβιολογία Τροφίμων

Εξάμηνο: 4ο

Εξέλιξη    
Γενετική Πληθυσμών  
Τεχνολογία Ανασυνδυασμένου 
Φυσικοχημεία  
Αναλυτική Χημεία   
Μαθήματα Επιλογής 
Ειδικά Θέματα Σύγχρονης Γενετικής    
Δενδροκομία   
Μελισσοκομία-Σηροτροφία    
Φυσιολογία Ανάπτυξης Ζώων   
Βιοχημεία Τροφίμων   
Χημεία Τροφίμων   

Εξάμηνο: 5ο

Βιοπληροφορική    
Μικροβιακή Βιοτεχνολογία   
Μοριακή Οικολογία & Προσαρμογή    
Νανοβιοτεχνολογία & Βιοαισθητήρες   
Μαθήματα Επιλογής 
Μοριακή Αναγνώριση   
Αλληλεπιδράσεις Φυτών - Μικροοργανισμών   
Αρχές Γενετικής Βελτίωσης Ζώων   
Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (χρήση Η/Υ)   
Διατροφή στα Στάδια της Ζωής

Εξάμηνο: 6ο

Ανοσοβιολογία   
Βιοφυσική   
Αναλυτική Βιοτεχνολογία    
Φαρμακογνωσία & Βιοδραστικά Προϊόντα   
Μαθήματα Επιλογής 
Γενετική Ιών   
Τεχνολογία Κυτταροιστοκαλλιεργειών    
Λαχανοκομία   
Φυτοπαθολογία   
Γεωργικός Πειραματισμός    
Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

Εξάμηνο: 7ο

Βιοτεχνολογία Ζώων   
Ενζυμική Βιοτεχνολογία   

Μαθήματα Επιλογής 
Υπολογιστική - Μεταφραστική Γενετική   
Ποσοτικοί Χαρακτήρες  
Μοριακή Βιολογία και Ρύθμιση   
Εφαρμογές Βιοϋλικών στη Βιοτεχνολογία    
Διατροφή Αγροτικών Ζώων   
Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων & Τροφίμων

Εξάμηνο: 8o

Βιοτεχνολογία Φυτών   
Μοριακή Ενζυμολογία    
Ανάπτυξη, Διαφοροποίηση & Μεταγωγή Σήματος   
Ανάπτυξη Φυτών & Διακυτταρική Επικοινωνία   

Μαθήματα Επιλογής 
Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία    
Γενετική Οργανισμών Μοντέλων   
Γενετική Ανάλυση Δεδομένων    
Βιολογική Γεωργία και Πιστοποίηση Γεωργικών Συστημάτων    
Γεωργική Φαρμακολογία   
Διατροφή και Δημόσια Υγεία   
Κλινική Διατροφή

___________________________________________________________

Εξάμηνο: 9o

Κλινική και Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία   

Μαθήματα Επιλογής 
Κληρονομικότητα και Επιγενετικές Διαμορφώσεις   
Γενετική των Ασθενειών    
Βιολογία Συστημάτων   
Ειδικά Κεφάλαια Βιοτεχνολογίας Φυτών    
Διαχείριση, Ανάλυση και Οπτικοποίηση Δεδομένων με R    
Αρχές & Μέθοδοι Βελτίωσης Φυτών    
Ευφυή Συστήματα & Εξόρυξη Γνώσης   
Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων   
Ποιοτικός και Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παραπάνω, επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

 

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.