ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Γεωργική Μετεωρολογία και Υδατικές Σχέσεις Φυτών    
Εισαγωγή στον Απειροστικό Λογισμό και τη Γραμμική Άλγεβρα    
Ορυκτολογία-Πετρολογία    
Συστηματική Βοτανική – Λειτουργική Ανατομία Φυτών    
Φυσική    
Διανυσματικός Λογισμός    
Οργανική Χημεία    
Στοιχεία Πληροφορικής και Προγραμματισμός    
Φυσιολογία των φυτών    
Αγροτική Οικονομία και Πολιτική    
Γεωργική Ζωολογία-Εντομολογία    
Εισαγωγή στο Τεχνικό σχέδιο με Η/Υ (AutoCAD)    

Τεχνική Μηχανική  (Μηχανική-Στατική-Βασικές αρχές  Αντοχής Υλικών)    
Τοπογραφία-Τηλεπισκόπηση    
Στατιστική    
Γεωλογία-Γεωμορφολογία    
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Διαφορικές Εξισώσεις και Μιγαδικές Συναρτήσεις)    
Γενική Μικροβιολογία    
Δενδροκομία    
Εδαφολογία    
Ηλεκτροτεχνία-Ηλεκτρικές μηχανές    
Στοιχεία Μηχ.Ρευστών-Εφαρμοσμένη Υδραυλική    
Φυσική Εδάφους    

Γενική Φυτοπαθολογία    
Γ. Μηχανολογία   (Ελκυστήρες- Μηχαν. Αγρού)    
Χημεία Εδάφους    
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα    
Θερμοδυναμική και Φαινόμενα μεταφοράς    
Γεωλογία Τεταρτογενούς    
Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία    
Αρδεύσεις    
Γονιμότητα Εδάφους- Λιπασματολογία    
Ανοικτοί-Κλειστοί αγωγοί    
Υδρογεωλογία    

 
Θερμοδυναμική και Φαινόμενα μεταφοράς    
Αριθμητική ανάλυση    
Αντοχή υλικών    
Θερμοδυναμική    
Στροβιλομηχανές και Αντλίες    
Γενική Αμπελουργία    
Αρδευτικά και στραγγιστικά συστήματα    
Εδαφομηχανική-Διαβρώσεις εδαφών    
Θερμικές-Ψυκτικές Μηχανές    
Στροβιλομηχανές-Αντλίες    
Μεταφορά θερμότητας και μάζας    
Ηλεκτρονική-Μικροεπεξεργαστές    
 

Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών    
Υδρολογία    
Αρδεύσεις και συστήματα άρδευσης    
Γένεση-Ταξινόμηση εδαφών    
Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις    
Γεωργική Φαρμακολογία    
Εγγειοβελτιωτικά Έργα    
Τεχνητό Περιβάλλον Αγροτικών κτιρίων    
Συστήματα αυτομάτου ελέγχου διεργασιών    

Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Γεωργία    
Στραγγίσεις    
Εφαρμοσμένη Εδαφολογία    
Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας    
Γ. Μηχανολογία (Εξοπλισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων)    
Εφαρμογές του αυτομάτου ελέγχου  

Γενική και Ανόργανη Χημεία    
 

 

 

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παραπάνω, επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

 

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.