ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1ο εξάμηνο

Γεωλογία

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Μαθηματικά Ι

Ορυκτολογία

Φυσική Ι

Χημεία

2ο εξάμηνο

Γεωλογία ΙΙ

Εισαγωγή στη Επιστήμη των Η/Υ

Μαθηματικά ΙΙ

Οικονομία

Πετρολογία

Φυσική ΙΙ

3ο εξάμηνο

Αριθμητική Ανάλυση

Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρονική Τεχνολογία

Θερμοδυναμική

Μαθηματικά ΙΙΙ

Σχεδίαση Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής

Τεχνική Μηχανική (Στατική)

4ο εξάμηνο

Αναλυτική Χημεία και Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης

Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική

Κοιτασματολογία

Φαινόμενα Μεταφοράς Ι

5ο εξάμηνο

Μηχ. Προπαρασκευή και Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων και Βιομ. Ορυκτών Ι

Εκμετάλλευση Μεταλλείων Ι

Μεταλλογνωσία Ι

Τεχνική Μηχανική (Αντοχή Υλικών)

Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ

6ο εξάμηνο

Μηχ. Προπαρασκευή και Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων και Βιομ. Ορυκτών ΙΙ

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής - Οικονομική των Επιχειρήσεων

Εκμετάλλευση Μεταλλείων ΙΙ

Επιχειρησιακή Έρευνα

Μεταλλογνωσία ΙΙ

Περιβάλλον Ι (Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία του Περιβάλλοντος)

7ο εξάμηνο

Μεταλλουργεία Σιδήρου Ι

Οπλισμένο Σκυρόδεμα - Μεταλλικές Κατασκευές

Περιβάλλον ΙΙ

Στοιχεία Μηχανολογίας

Τεχνική Γεωλογία

 

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παραπάνω,

επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

 

 

 

 

 

 

 

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.