ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1ο εξάμηνο

Γραμμική Άλγεβρα

Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής)

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Φυσική Ι (Μηχανική)

διδάσκονται τα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

2ο εξάμηνο

Ανάλυση Γραμμικών Κυκλωμάτων

Διαφορικές Εξισώσεις

Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες Υλικών

Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών - Διανυσματική Ανάλυση)

Προγραμματιστικές Τεχνικές

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά
Μηχανική (Κινηματική - Δυναμική του Στερεού Σώματος)

Τεχνική Μηχανική

3ο εξάμηνο

Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών

Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Θεμελιώδη Θέματα Επιστήμης Υπολογιστών

Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική

Σήματα και Συστήματα

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά
       
Οργάνωση και Διοίκηση

Πολιτική Οικονομία    

4ο εξάμηνο

Δίκτυα Επικοινωνιών

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Α

Ηλεκτρονική Ι

Κυματική και Κβαντική Φυσική

Στοχαστικά Συστήματα και Επικοινωνίες

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά  

Αριθμητική Ανάλυση

Διακριτά Μαθηματικά

Μιγαδικές Συναρτήσεις   

5ο εξάμηνο

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Βιομηχανική Ηλεκτρονική

Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ)

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Β

6ο εξάμηνο

Θεωρία Δικτύων και Κυκλωμάτων

ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΟΩΝ ρωτήστε μας

 

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παραπάνω,

επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

 

 

 

 

 

 

 

 

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.