ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1ο εξάμηνο

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 1

Ιστορία και Θεωρία Α΄ εξαμήνου

Ελεύθερο Σχέδιο

Πλαστική 1

Γεωμετρικές Απεικονίσεις

Δομική Μηχανική 1

Μαθηματικά

2ο εξάμηνο

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 2

Ιστορία και Θεωρία 2ουεξαμήνου

Πλαστική 2

Πληροφορική

Δομική Μηχανική 2

3ο εξάμηνο

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 3

Ιστορία και Θεωρία 3ου εξαμήνου

Εικαστικές Τέχνες

Οικοδομική 1

Δομικά Υλικά

Δομική Μηχανική 3

4ο εξάμηνο

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 4

Ιστορία και Θεωρία 4ου  εξαμήνου

Αποτυπώσεις

Οικοδομική 2

5ο εξάμηνο

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5 Ένταξη Δημόσιου Κτιρίου

Ανάλυση και Μελέτη Ιστορικών Κτιρίων

Πολεοδομία και Χωρικός Σχεδιασμός 1

Οικοδομική 3

6ο εξάμηνο

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6

Ιστορία και Θεωρία 6ου  εξαμήνου

Πολεοδομία και Χωρικός Σχεδιασμός 2

7ο εξάμηνο

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6

Ιστορία και Θεωρία 7ου  εξαμήνου

Πολεοδομία και Χωρικός Σχεδιασμός 3

8ο εξάμηνο

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8Α

9ο εξάμηνο

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός , Αστικός Σχεδιασμός

 

___________________________________________________________

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παραπάνω, επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.