ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1ο έτος σπουδών

ΦΥΕ10 Γενικά Μαθηματικά Ι
ΦΥΕ12 Γενική και Aνόργανη Xημεία
ΦΥΕ14 Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες

2ο έτος σπουδών

ΦΥΕ20 Γενικά Mαθηματικά IΙ
ΦΥΕ22 Φυσικοχημεία
ΦΥΕ24 Kλασική Φυσική Ι
ΕΘΕΦΙ Εργαστηριακή ΘΕ Εργαστήριο Φυσικής Ι
ΕΘΕΧΙ Εργαστηριακή ΘΕ Εργαστήριο Χημείας Ι

3ο έτος σπουδών

ΦΥΕ30 Οργανική Χημεία
ΦΥΕ31 Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου
ΦΥΕ34 Κλασική Φυσική ΙΙ
ΕΘΕΧΙΙ Εργαστηριακή ΘΕ Εργαστήριο Χημείας ΙΙ
ΕΘΕΒΙ Εργαστηριακή ΘΕ Εργαστήριο Βιολογίας Ι

4ο έτος σπουδών

ΦΥΕ40 Κβαντική Φυσική
ΦΥΕ43 Γενετική
ΕΘΕΦΙΙ Εργαστηριακή ΘΕ Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ
ΕΘΕΒΙΙ Εργαστηριακή ΘΕ Εργαστήριο Βιολογίας ΙΙ

 
 
 

 

 

 

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.