ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων MEd (ΕΚΕ)
 • Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 • Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ)
 • Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)

 

 • Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 • Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)

 

 • Επικοινωνία της Επιστήμης (ΕΕΠ)
 • Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΕΑΨ)
 • Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΣΕΙ)

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΘΕΤ)

 

 • Data Science and Machine Learning (DAMA)

 

 • Διαχείριση Αποβλήτων MSc (ΔΙΑ)

 

 • Διαχείριση Τεχνικών Έργων MSc (ΔΧΤ
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά MSc (ΜΣΜ)
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών MSc (ΚΦΕ)
 • Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα MSc (ΠΛΣ)
 • Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (ΚΠΠΒ)
 • Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική MSc (ΠΣΦ)
 • Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές MSc (ΣΜΑ)
 • Καλλιέργειες υπό κάλυψη – Υδροπονία (ΚΥΚ)

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 • Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 • Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) (ΤΡΑΧ)
 • Master in Business Administration (MBA)
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)

 

 • Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)

 

Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣΚΕ

 • Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣΚΕ
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΕΔΙ) (κοινό ΜΠΣ με το FREDERICK UNIVERSITY)

 

 • Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (ΔΟΕ & ΔΟΕΒ) (κοινό ΜΠΣ με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας)
 • Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ & ΤΛΧΒ) (κοινό ΜΠΣ με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας)
 • MSc in Enterprise Risk Management (ERM) (κοινό ΜΠΣ με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου) 

 

 
 
 
 

Για άλλα μεταπτυχιακά που δεν υπάρχουν παραπάνω, επικοινωνήσετε μαζί μας.