ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1ο έτος σπουδών

ΔΕΟ10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης
ΔΕΟ11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών
ΔΕΟ13 Ποσοτικές Μέθοδοι

2ο έτος σπουδών

ΔΕΟ23 Marketing Ι
ΔΕΟ24 Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική
ΔΕΟ25 Λογιστική

3ο έτος σπουδών

ΔΕΟ31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση
ΔΕΟ33 Marketing ΙΙ
ΔΕΟ45 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα
ΔΕΟ34 Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική

4ο έτος σπουδών

ΔΕΟ40 Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών
ΔΕΟ41 Αγορές χρήματος και Κεφαλαίου
ΔΕΟ44 Θεωρία Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
ΔΕΟ42 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος
ΔΕΟ43 Βιομηχανική Οργάνωση, Αγορά Εργασίας και Ευρωπαϊκές  Επιχειρήσεις

 
 
 
 

 

 

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.