ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 • ΕΛΛ111: Εισαγωγή στη Σπουδή του Πολιτισμού (Θεωρία και Πράξη)
 • ΕΛΛ112: Αρχαία Ελληνική Ιστορία (1200 π.Χ. - 330 μ.Χ.)
 • ΕΛΛ113: Αρχαία Ελληνική Τέχνη (1200 π.Χ. - 330 μ.Χ.)
 • ΕΛΛ121: Βυζαντινή Ιστορία (330 μ.Χ. - 1453 μ.Χ.)
 • ΕΛΛ122: Βυζαντινή Τέχνη (330 μ.Χ. - 1453 μ.Χ.)
 • ΕΛΛ123: Νεοελληνική Ιστορία Ι (1770 - 1897)
 • ΕΛΛ211: Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία (Αρχαϊκή - Κλασική περίοδος)
 • ΕΛΛ212: Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ (1898 - 1949)
 • ΕΛΛ213: Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι (16ος - 19ος αιώνας)
 • ΕΛΛ221: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Πλάτων - Αριστοτέλης)
 • ΕΛΛ222: Ελληνιστική και πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία 
 • ΕΛΛ223: Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ (20ος αιώνας)
 • ΕΛΛ311: Αρχαία Ελληνικά Ι
 • ΕΛΛ312: Λατινικά Ι
 • ΕΛΛ313: Θέματα νεοελληνικής λογοτεχνίας (20ος αιώνας)
 • ΕΛΛ314: Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Τέχνη
 • ΕΛΛ315: Θέματα Ρωμαϊκής Ιστορίας
 • ΕΛΛ316: Εισαγωγή στην Επιγραφική και τη Νομισματική
 • ΕΛΛ321: Αρχαία Ελληνικά ΙΙ
 • ΕΛΛ322: Λατινικά ΙΙ
 • ΕΛΛ323: Θέματα Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας
 • ΕΛΛ324: Θέματα Ιστορίας της Ύστερης Αρχαιότητας
 • ΕΛΛ325: Ιστορία της Αρχαίας & Μεσαιωνικής Κύπρου
 • ΕΛΛ326: Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας του            σύχρονου ελληνισμού
 • ΕΛΛ411: Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο Ι (Τραγωδία)
 • ΕΛΛ412: Βυζαντινή Λογοτεχνία (7ος - 15ος αιώνας)
 • ΕΛΛ413: Θέματα Αρχαίας Ελληνικής λογοτεχνίας
 • ΕΛΛ414: Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία (1878 - 1974)
 • ΕΛΛ415: Νεοελληνική Τέχνη: Γλυπτική
 • ΕΛΛ416: Οι Επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο
 • ΕΛΛ421: Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο ΙΙ (Κωμωδία)
 • ΕΛΛ422: Λογοτεχνία της Κύπρου (12ος - 20ος αιώνας)
 • ΕΛΛ423: Γλωσσολογία
 • ΕΛΛ424: Αρχαιολογική θεωρία και πράξη
 • ΕΛΛ425: Τέχνη και Θέατρο στη σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο
 • ΕΛΛ426: Θέματα Βυζαντινής Τέχνης

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παραπάνω, επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

 

 

 

 

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.