ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΟΙΚ111: Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι
ΟΙΚ112: Στατιστική Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων Ι
ΟΙΚ113: Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά Ι
ΟΙΚ121: Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης II
ΟΙΚ122: Στατιστική Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων ΙΙ
ΟΙΚ123: Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά II

ΟΙΚ211: Μικροοικονομική Θεωρία
ΟΙΚ212: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
ΟΙΚ213: Οικονομετρία
ΟΙΚ221: Μακροοικονομική Θεωρία
ΟΙΚ222: Δημόσια Οικονομικά

ΟΙΚ223: Βιομηχανική Οργάνωση
ΟΙΚ311: Αρχές Χρηματοοικονομικής Θεωρίας
ΟΙΚ312: Οικονομικά της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων
ΟΙΚ313: Προχωρημένα Οικονομικά των Επιχειρήσεων
ΟΙΚ314: Χρηματοοικονομική Λογιστική
ΟΙΚ315: Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΟΙΚ316: Θέματα Προχωρημένης Μικροοικονομικής
ΟΙΚ321: Διεθνή Οικονομικά
ΟΙΚ322: Οικονομικά του Περιβάλλοντος
ΟΙΚ323: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
ΟΙΚ324: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

ΟΙΚ325: Οικονομικά της Εργασίας
ΟΙΚ326: Θέματα Προχωρημένης Μακροοικονομικής
ΟΙΚ411: Διεθνείς Αγορές Ενέργειας
ΟΙΚ412: Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
ΟΙΚ413: Oργάνωση Επιχειρήσεων
ΟΙΚ414: Επιχειρηματικότητα, Θεωρία και Πράξη

ΟΙΚ415: Αξιόγραφα και Επενδύσεις
ΟΙΚ416: Τράπεζες και Τραπεζικό Περιβάλλον
ΟΙΚ417: Μάρκετινγκ και Στρατηγική
ΟΙΚ418: Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών
ΟΙΚ421: Αγορές Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου: Χρηματοοικονομική Ανάλυση
ΟΙΚ422: Στρατηγικός Σχεδιασμός στη Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
ΟΙΚ423: Διοίκηση Λειτουργιών


ΟΙΚ424: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
ΟΙΚ425: Διεθνής Χρηματοοικονομική
ΟΙΚ426: Διαχείριση Κινδύνων στην Τραπεζική
ΟΙΚ427: Φιλοσοφία της Οικονομικής Σκέψης
ΟΙΚ428: Πολιτική Οικονομία και Οικονομικά Συστήματα
ΟΙΚ429: Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
 

 

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παραπάνω, επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.