ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΔΕ101: Αρχές Διοίκησης

ΠΔΕ102: Μικροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΠΔΕ103: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση I

ΠΔΕ151: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

ΠΔΕ152: Μακροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΠΔΕ153: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση II

ΠΔΕ201: Διοικητική Λογιστική

ΠΔΕ202: Αρχές Μάρκετινγκ

ΠΔΕ203: Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων

ΠΔΕ251: Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΠΔΕ252: Οργανωτική Συμπεριφορά

ΠΔΕ253: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη

ΠΔΕ301: Νομισματικά και Τραπεζικά

ΠΔΕ302: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

ΠΔΕ303: Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών

ΠΔΕ351: Χρηματοοικονομική Διοίκηση

ΠΔΕ352: Επιχειρησιακή Διοίκηση

ΠΔΕ353: Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

ΠΔΕ401: Ηγεσία

ΠΔΕ402: Σύγχρονα Θέματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΠΔΕ403: Διεθνές Μάρκετινγκ

ΠΔΕ404: Διοικητικό και Εμπορικό Δίκαιο

ΠΔΕ451: Πολιτική της Επιχείρησης

ΠΔΕ452: Χρηματοοικονομική Ανάλυση

ΠΔΕ453: Σύγχρονα Θέματα στο Μάρκετινγκ

ΠΔΕ454: Δημόσια Διοίκηση, Πολιτική και Δημόσιος Προϋπολογισμός

ΠΔΕ455: Εργασιακές Σχέσεις


 

 

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παραπάνω, επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.