Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC προσφέρουν προγράμματα προετοιμασίας για τους σπουδαστές της Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού.